Martin Josef Říha

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons. ThDr. Martin Josef Říha (11. listopadu 1839, Oslov u Písku, České země, Rakousko - 7. února 1907, České Budějovce, Rakousko-Uhersko) je český katolický kněz a morální teolog, spisovatel, pedagog a 6. biskup českobudějovický (1885-1907)

Obsah

Životopis

Na kněze byl vysvěcen v roce 1862. Krátce působil jako kaplan v Kovářově, ale již po roce byl poslán na postgraduální studia na Frintaneum ve Vídni, kde roku 1869 dosáhl titulu doktora teologie. Po návratu do diecéze působil krátce jako prefekt biskupského semináře v Českých Budějovicích (1870-1871) a jako český kazatel v kostele sv. Anny. V letech 1872-1885 působil jako profesor morální teologie a pedagogiky na biskupském kněžském učilišti v Českých Budějovicích. V této době byl také činný i jako spisovatel a vydal celou řadu knih s duchovní tématikou. Byl také častým přispěvatelem Časopisu českého katolického duchovenstva (ČKD). V roce 1885 byl vysvěcen na českobudějovického biskupa. Byl virilním členem českého zemského sněmu v Praze a později také pánské sněmovny ve Vídni.

Zajímavosti

Je čestným občanem Českých Budějovic, Písku, Horažďovic, Velkého Týna, Putimi a další řady jihočeských obcí.

Postoje a stanoviska

Byl zásadový konzervativec loajální příslušník katolické hierarchie vůči habsburské říši. Jeho hodnoty byli silně vázány na barokní pojetí katolicismu a umírněné katolické osvícenství. Osobně měl z mnoha politických směrů vzešlých na konci 19. století spíše obavy a dodnes se vedou mezi některými domněnky, jestli neměl obdobný postoj i na tehdy rozvířené sociální učení Církve, které odstartoval papež Lev XIII. encyklikou Rerum novarum.

Dílo

  • Ustavičná úcta k srdci Pána Ježíše (1877)
  • Životopis sv. Martina, biskupa turonského (1878)
  • Bratrstvo nejblahoslavenější P. Marie Nanebevzaté (1881)
  • Kytice osmera náboženských rozjímání (1881)
  • Rukověť pobožnosti k úctě sv. Jana Nepomuckého (1884)
  • Poslední léta P. Marie na světě (1885)

Odkazy

Literatura

  • Prokop, Ivo, "Českobudějovický biskup Martin Josef Říha – Odraz jeho myšlenek a činnosti v pastýřských listech a zprávách o stavu diecéze", Notitiae historiae ecclesiasticae (2012), č. 2, 40-57.
  • Ivo PROKOP, Svatý Martin Tourský z pohledu teologa Martina Josefa Říhy, in Cyril Hišem (ed.), Dejiny cirkvi v staroveku, Prešov: M. Vaško, 2012, s. 151-156.

Externí odkazy

Osobní nástroje