Marie Antonie Pedálová

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Marie Antonie Pedálová (18. února 1780/17814. března 1831) je česká katolická řeholnice (alžbětinka) a první česká vlastenecká spisovatelka.[1] Jako autorka publikovala pod pseudonymem Dobrovlastka.

Obsah

Život

Narodila se v rodině českého hrnčíře z Vyšehradu a byla pokřtěna jménem Josefa. 21. listopadu 1803 vstoupila do řádu alžbětinek, řeholní oděv oblékla 19. června následujícího roku. V řádu přijala řeholní jméno Marie Antonie a pracovala jako klášterní kuchařka a ošetřovatelka. V březnu 1808 ji do řádu následovala i mladší sestra, která přijala řeholní jméno Františka Veronika.[2][3]

Jejich klášter v Praze se stal obětí tzv. josefínských reforem. Marie Antonie se spolu s dvaceti dalšími sestrami nastěhovala do společného bytu u Celestýnů, kde víceméně pokračovaly v řeholním životě. I nadále plnila roli kuchařky a její spisovatelská činnost představovala významný podíl na příjmech společné domácnosti, kterou jinak živilo hlavně vyšívání.

Dílo

Výrazněji se literární tvorbě začala věnovat až poté, co se její klášter stal obětí tzv. josefínských reforem a ona se přestěhovala do bytu u Celestýnů.

Psala nejprve modlitební knížky, později i básně, povídky a vzpomínky z dětství. Udržovala přátelské styky s řadou spisovatelů, velké přátelství ji pojilo s Františkem Ladislavem Čelakovským, Josefem Vlastimilem Kamarýtem a Magdalenou Dobromilou Rettigovou. Po smrti byly vydány její sebrané spisy. František Ladislav Čelakovský plánoval vydat její životopis, zemřel však dříve, než stihl tento svůj úmysl realizovat.[4]

Její modlitební knížky (a později i další tvorba), společně s kuchařkou (a později i dalšími díly) Rettigové, byly pro české ženy hlavním literárním zdrojem k poznávání českého jazyka a probouzení českého cítění.[5]

Ve své době byla jako spisovatelka velmi oblíbena, nicméně jednoznačně katolický charakter jejích děl iritoval už intelektuální elitu československé první republiky, komunistický režim ji pak zcela „vyřadil“ z dějin české literatury.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.pf.jcu.cz/stud/diplom98/hist.phtml
  2. Františka Veronika Pedálová (1786-1860)
  3. http://povesti.wz.cz/dobrovlastka.pdf
  4. Marie Neudorflová: České ženy v 19. století, JANUA 1999, ISBN 80-902622-2-8, str. 19
  5. Marie Neudorflová: České ženy v 19. století, JANUA 1999, ISBN 80-902622-2-8, str. 12-19
Osobní nástroje