Marie

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Korunovace Panny Marie

Marie je ženské jméno, které vzniklo počeštěním hebrejského Miriam, jména Panny Marie. Význam není zcela jasný, nejpravděpodobnější asi je, že jméno Miriam pochází ze staroegyptštiny a znamená Milovaná Bohem či Milující Boha. V latině se nezávisle na tomto používalo jméno Maria jako ženská varianta rodinného jména Marius, nicméně jméno Marie vděčí za své současné rozšíření křesťanské tradici, pro niž tento fakt nemá význam. Ze jména se odvozuje jeho mužská varianta Marian.

Jméno Marie (a jeho cizojazyčné alternativy) náleží k nejrozšířenějším ženským jménům v rámci Západní civilizace a křesťanstva. V České republice dlouhodobě představuje nejčastější ženské jméno,[1] byť podíl Marií v populaci v poslední době setrvale klesá. V některých zemích se můžeme setkat i s používáním tohoto jména jakožto druhého křestního jména u mužů. [2] U některých ženských řádů přijímají řeholnice dvojité řeholní jméno, z nichž první je automaticky Marie.

Nejznámější Marií v historii je Panna Maria, matka Ježíše Krista a první mezi svatými, světic tohoto jména je ale samozřejmě mnohonásobně více, včetně některých velice známých, jako jsou sv. Marie Magdaléna či sv. Maria Goretti. Český občanský kalendář přiřazuje svátek Marií k 12. září, na který dle církevního kalendáře připadá památka Jména Panny Marie.

Obsah

Známé nositelky jména

Svaté a blahoslavené

  • Seznam není ani zdaleka kompletní...

Biblické svaté

České svaté a blahoslavené

Ostatní

Řeholnice

Královny a císařovny

Ostatní

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. V roce 2009 je nosilo 316 559 obyvatelek; viz http://www.mvcr.cz/clanek/zenska-jmena-20-nejcetnejsich-ke-dni-1-5-2009.aspx
  2. viz např. José María Aznar či Jan Maria Vianney
  3. V katol. tradici identifikovaná s Marií z Betánie
  4. Též Marie-Eugénie de Jésus.
  5. Též Marie Anna od Ježíše.
  6. Píšící pod pseudonymem F. Háj
Osobní nástroje