Maria Rast am Stein

Z Katopedia

Verze z 4. 4. 2018, 17:34; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Mše v kapli na Maria Rast (2013).

Maria Rast am Stein, Maria Rast (česky Odpočinutí Panny Marie na kameni) je mariánské poutní místo nacházející se na severním úbočí Martínkovského vrchu (846 m) jihozápadně od vyšebrodského kláštera. Na místě stojí kaple Panny Marie Sněžné, obrazárna (původní kaple z roku 1887) a kaple Božího hrobu. Místo spadá pod Římskokatolickou farnost Vyšší Brod a je nejjižnějším poutním místem České republiky.

Ještě v roce 2013 se zde každoročně konalo vícero poutí, přičemž zde byly čtyři pravidelné - ke třem, co se konaly dlouhá léta o prvních nedělích po svátcích Navštívení Panny Marie (2. červenec), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen) a Narození Panny Marie (8. září), zde jihočeští tradiční katolíci začali v roce 2012 každoročně na počátku června (zpravidla o druhé sobotě) pořádat pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí. Původní velké poutě ovšem již v té době skomíraly pro nezájem věřících a okolo roku 2016 se přestaly konat, zůstala jen ta tradiční.

Od železniční stanice Vyšší Brod-Klášter lze k poutnímu místu dojít hned po dvou turistických značkách - zelené, která vede přes náměstí okolo kostela sv. Bartoloměje a následně podél křížové cesty vybudované v roce 1898, a žluté, která vede podél toku Menší Vltavice. Autem lze po lesních cestách dojet až kousek pod poutní místo a dál je třeba vyjít pěšky.

Obsah

Historie poutního místa

V roce 1844 se na místě, kde podle legendy odpočívala Panna Maria s Ježíškem, objevil obraz Panny Marie Sněžné. V roce 1887 zde skupina pasáčků nad kamenem a obrazem postavila improvizovanou kapličku, kterou později oni i další usedlíci různě vyzdobovali a vylepšovali. V roce 1887 navštívil kapličku opat vyšebrodského kláštera Leopold Wackarž, který rozhodl na místě vystavět poutní kostelík. Žulová stavba v pseudorománském slohu byla vysvěcena v roce 1888.

V roce 1890 byla tato kaple nahrazena novou (původní kaple dosud slouží jako galerie ikon-obrazárna), jižně od kostelíka původního, v níž byla umístěna socha Panny Marie Sněžné v životní velikosti. V roce 1898 bylo okolo cesty na Maria Rast vybudováno 14 zastavení křížové cesty vedoucí sem od farního kostela ve Vyšším Brodě s impozantním Božím hrobem na skále pod kaplemi. Všechna zastavení křížové cesty s litinovými obrazy v kamenných kapličkách i kaple Božího hrobu na skále s vystaveným Pánem Ježíšem jsou v současné době v dobrém stavu. U cesty vznikl též hostinec Alexe Peckla, v němž se čepovalo klášterní pivo (jeho ruiny jsou dodnes patrné pod kaplí Božího hrobu).

Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí

Pouť k Panně Marii, Prostřednici všech milostí se poprvé konala v roce 2012 a od té doby se koná pravidelně každý rok, zpravidla o druhé sobotě v červnu. Obvyklé schéma je začátek u kříže u kostela sv. Bartoloměje na hlavním vyšebrodském náměstí - křížová cesta - Mše svatá podle misálu z roku 1962 v kapli na Maria Rast - cesta zpět podél Menší Vltavice s vodopády sv. Volfganga - občerstvení a posezení ve vyšebrodském klášteře.

  • 9. červen 2012 - 50 poutníků, křížovou cestu vedl a Mši sv. celebroval P. František L. Juchelka cand. OFMConv., občerstvení mělo formu posezení v seminární místnosti vyšebrodského kláštera. Počasí velmi deštivé.[1]
  • 8. červen 2013 - 35 poutníků, křížovou cestu vedl a Mši sv. celebroval R.D. Zdeněk Prokeš, občerstvení mělo formu opékání špekáčků v areálu vyšebrodského kláštera. Počasí slunečné, ale terén velmi podmáčený po předchozích deštích se záplavami.[2]
  • 7. červen 2014 - 46 poutníků, křížovou cestu vedl a Mši sv. celebroval R.D. Zdeněk Prokeš, občerstvení bylo následně individuální a bylo vlastně přestávkou mezi Mší svatou a koncertem, který uspořádali v barokních sklepích vyšebrodského kláštera rodina Krutských a Jiří Emmer. Počasí bylo slunečné.
  • 27. červen 2015 - 35 poutníků, křížovou cestu vedl a Mši sv. celebroval R.D. Zdeněk Prokeš, po litaniích následoval koncert rakouského umělce pana Fritze Desche na citeru. Počasí bylo mírně deštivé. Občerstvení bylo individuální, část poutníků se ještě sešla na setkání ve vyšebrodském klášteře.[3]
  • 11. červen 2016 - 56 poutníků, křížovou cestu vedl a Mši sv. celebroval R.D. Zdeněk Prokeš. Poté krátké setkání na Maria Rast, největší vytrvalci se pak ještě sešli u Krutských.
  • 10. červen 2017 - 27 poutníků,[4] Mši sv. celebroval R.D. Zdeněk Prokeš. Křížovou cestu si tentokrát organizovali a vedli laici sami, neboť otec Prokeš se na ni tentokrát necítil. Po Mši sv. a litaniích proběhlo nejprve krátké setkání na Maria Rast, které se posléze přemístilo na zahradu u Krutských. Počasí krásné a slunečné...

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

  1. https://aktualityhvezd.wordpress.com/2012/06/09/padesat-poutniku-na-maria-rast/
  2. http://www.duseahvezdy.cz/2013/06/17/ohlednuti-za-pouti-na-maria-rast/
  3. http://www.duseahvezdy.cz/2015/06/29/probehla-jiz-ctvrta-pout-tradicnich-katoliku-na-maria-rast/
  4. Řada obvyklých účastníků, především velkých rodin, nemohla přijet, či se zúčastnila mimořádné pouti, která se konala na Maria Rast krátce před tím u příležitosti 100. výročí fatimského zjevení.
Osobní nástroje