Luigi Gonzaga

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Luigi Gonzaga (počeštěně Alois Gonzaga; 9. březen 1568 - 21. červen 1591) je italský šlechtic a jezuita, který zemřel ještě coby student teologie na mor, kterým se nakazil při péči o nemocné za morové epidemie. Je patronem mládeže a jezuitských noviců, též je uctíván jako přímluvce proti moru, AIDS a očním chorobám.

Obsah

Život

Narodil se na 9. března 1568 na zámku Castiglione jako nejstarší syn Ferranteho Gonzaga (1544–1586), markýze z Castiglione, a jeho ženy Marty Tany. Pro Čechy může být zajímavé, že jeho bratr Francesco Gonzaga se oženil s Bibianou z Pernštejna. Otec z něj chtěl mít válečníka, matka v něm pěstovala zbožnost. Již v útlém věku (9-10 let) složil soukromý slib čistoty.

Silně jej ovlivnil kardinál Karel Boromejský, s nímž se setkal v roce 1580 a který je připravil na první svaté přijímání, které mu udělil 22. července téhož roku. Byl rozhodnut stát se knězem. Nejprve uvažoval o kapucínském řádu, ale pod vlivem svého jezuitského zpovědníka se nakonec rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo.

I přes odpor rodiny se v listopadu 1585 vzdal dědičných práv a 25. listopadu se stal jezuitským novicem. Když v roce 1591 vypukla v Římě, kde právě studoval, morová epidemie, pečoval o nakažené, sám se nakazil a 21. června zemřel.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje