Lev (jméno)

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Lev je mužské křestní jméno odkazující na známou kočkovitou šelmu. V roce 2012 žilo v České republice necelých 250 jeho nositelů. Jméno v češtině běžně počešťované na Lev nosilo třináct papežů. Rovněž šest byzantských císařů bývá takto počešťováno, nicméně v jejich případě spíše převažuje počeštění na Leon.

Daleko nejvýznamnějším světcem nesoucím toto jméno je sv. Lev I. Veliký, papež a učitel Církve. Tradiční kalendáře umisťují jeho památku na 11. duben, kalendář Pavla VI. na 10. listopad. Mezi světci se nachází celkem pět papežů tohoto jména. V základní verzi českého občanského kalendáře není toto jméno uváděno, v rozšířených verzích se přiřazuje k Leošovi na 19. června.

Obsah

Český občanský kalendář

V českém občanském kalendáři není jméno Lev obvykle uváděno, narozdíl od velmi podobných, ale nečesky znějících jmen stejného významu, která jsou v ČR používána častěji, jako jsou Leo (10. listopad) a Leoš (19. červen). Pouze u některých rozšířenějších verzí kalendária se uvádí společně s Leošem.[1] Rovněž četnější, ale bez vlastního svátku v českém kalendáři, je jméno Leon, jehož nositelé tak slaví svátek buďto 19. června s Leošem (častější a uváděné v rozšířených kalendářích)[2] nebo 22. března s Leonou.

Slavní nositelé jména

Svatí

Papežové

Ostatní duchovní

Ostatní

U českých osob jde o osoby, které se tak jmenovaly, u zahraničních pak o osoby, které se tak jmenovaly či jejichž jména jsou tímto způsobem běžně počešťována.

Odkazy

Související stránky

Poznámky a reference

  1. http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium
  2. http://www.kalendar.eu/index.php?q=kalendarium
  3. V závorce je uveden den, ve který si připomínáme světcovu památku. Pokud se tradiční kalendáře a kalendář Pavla VI. rozcházejí, měla by být uvedena obě data.
Osobní nástroje