Leopold Wackarž

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Leopold Anton Wackarž (počeštěně Vačkář, 3. květen 1810 Horní Planá13. prosinec 1901 Vyšší Brod) je český cisterciácký kněz a teolog, opat vyšebrodský (1857-1901), generální vikář rakousko-uherské cisterciácké kongregace (1875-1891) a generální opat Cisterciáckého řádu (1891-1900).

Je nejvýznamnějším vyšebrodským opatem - zmodernizoval klášterní hospodaření, zrekonstruoval a přestavěl klášter a zasloužil se o zkvalitnění mnišského života a vzdělání mnichů. Vyšebrodský klášter se jeho zásluhou stal vzorovým klášterem a hlavním centrem cisterciáckého řádu. Zasloužil se o povýšení Vyššího Brodu na město a nechal vybudovat kapli na Maria Rast am Stein. Za jeho vedení cisterciáckého řádu se od něj oddělili trapisté.

Obsah

Život

Narodil se 3. května 1810 v měšťanské rodině v Horní Plané. V září 1833 vstoupil do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. 15. srpna 1836 přijal kněžské svěcení a do roku 1844 působil v klášteře jako kantor a ředitel kůru. V letech 1944-1946 vyučoval v rámci domácího teologického studia členů vyšebrodského konventu a poté se stal sekretářem opata.

Roku 1857 byl zvolen vyšebrodským opatem. V roce 1859 nechal rekonstruovat klášterní kostel. Postupem času se stal iniciátorem dalších stavebních aktivit v klášteře i mimo něj. V roce 1870 se zasloužil o povýšení Vyššího Brodu na město. V roce 1875 se stal generálním vikářem rakousko-uherské cisterciácké kongregace, čímž se jen potvrdilo, že z vyšebrodského kláštera se stává vzorový klášter a centrum rakousko-uherských cisterciáků.

V roce 1888 nechal vybudovat kapli na do té doby neoficiálním poutním místěMaria Rast am Stein". Za něj byly do klášterního hospodářství zaváděny moderní metody, takže z jeho výnosů bylo možno hradit rozsáhlé stavební akce na klášterním majetku a další aktivity. Opat Wackarž podporoval chudé české studenty a vedle toho také vědeckou a literární práci některých členů kláštera. Jakožto člen školní rady v Kaplici se zasloužil o zřízení několika škol.

V roce 1891 byl zvolen generálním opatem Cisterciáckého řádu, krátce poté se od cisterciáků plně oddělili trapisté. Na funkci generálního opata rezignoval z důvodu věku a zdraví v říjnu 1900. Funkci vyšebrodského opata si ponechal, nicméně od počátku roku 1901 rychle ztrácel síly. Zemřel v prosinci téhož roku a byl pohřben v klášterní kapli sv. Anny. Jeho nástupcem byl zvolen Bruno Pammer.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje