Lefebvristé

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Lefebvristé je hovorový a neseriózní lidový termín, který by měl označovat členy Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), založeného arcibiskupem Lefebvrem v roce 1970, občas však bývá používán i v daleko širších významech. Lze se setkat i se zkomoleninou "lefebristé".

Obsah

Význam

Teoreticky by měl termín označovat pouze samotné členy Kněžského bratrstva sv. Pia X., nicméně běžně jsou jím častováni i věřící, kteří navštěvují mše sloužené kněžími tohoto bratrstva či souhlasí s názory arcibiskupa Lefebvra,[1] nebo dokonce (již zcela absurdně) všechni tradiční katolíci a ctitelé tridentské mše, i když jinak nemají s FSSPX nic společného. Můžeme se dokonce setkat i s tím, že liberální pseudokřesťan označí katolíka za lefebvristu i třeba jen kvůli tomu, že respektuje učení Církve v některých zásadních morálních otázkách či vyžaduje alespoň nějakou základní úctu ke svátostem.

Hanlivost

Zatímco není pochyb o tom, že jde o hovorový a ne zcela seriózní termín (a to i tehdy, když je používán s rozumem, tedy pouze pro členy FSSPX), určité spory panují okolo otázky, zda má být označen za hanlivý. Členové a skalní příznivci FSSPX, kteří považují arcibiskupa Lefebvra za ochránce tradiční liturgie a katolické víry, který zemřel v pověsti svatosti, často (byť ne vždy) zastávají názor, že termín vzhledem tomu, na koho odkazuje, hanlivý být nemůže. Někdy ho dokonce i sami používají. Liberální pseudokatolíci a odpůrci bratrstva a jeho příznivců ho ovšem za hanlivý považují a používají jej tak.

Odkazy

Poznámky a reference

  1. Šimandl, Madr, Bartoň, Hlavsová: Jak zacházet s náboženskými výrazy - pravopis, výslovnost, tvary, význam; Praha: Academia: 2004.
Osobní nástroje