Kyjevské Bratrstvo

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Kyjevo-pečerský klášter (monastýr) v době svého vzniku

Kyjevské bratrstvo byla společenská organizace pravoslavných mnichů Kyjeva, jenž vznikla v roce 1615. Jeho sídlo se nacházelo v klášteře, který byl postaven na pozemku darovaném k tomu účelu od Halšky Hulevyčivné, hlavní bratrské donátorky. Od roku 1620 již má klášter práva stavropihije. Do zdejšího bratrstva, které se záhy stalo symbolem prestiže, začalo vstupovat velké množství šlechticů, vlivných a bohatých pravoslavných duchovních (Zacharija Kopystensky), ale i kozáků spolu s jejich velitelem Petrem Sahajdačným. Bratrstvo si vzalo za prvořadý úkol chránit zemi před polonizací a nástupem katolicismu, který se v tu dobu začal především na západě Ukrajiny silně vzmáhat. Především za to druhé si Bratrstvo vysložilo kritiku od Rzeczi Pospolité, neboť bylo zcela jasné, že cílem bratrstva je naprostá eliminace uniatství na Ukrajině. Uniatský metropolita kyjevský dokonce napsal, že Bratrstvo Kyjevské, které je založené bez královského privilegia, vede aktivní útlak proti uniatům a pokud ono (uniatství samotné) nebude zničeno, "tak je nemožné přemýšlet o něčem dobrém". Z iniciativy Kyjevského Bratrstva byla na ukrajině obnovena pravoslavná hierarchie v předuniatském rozsahu.

Při bratském klášteře zároveň vzniklo velké centrum vzdělanosti. Byla tu jak škola, tak i tiskárna, která tiskla vlastní knihy v cyrilici. Roku 1632 z ní vzešla škola Kyjevo-Pečerské lávry, což znamenalo počátek Kyjevo-Mohyljanského kolegia. Bratrstvo znamenalo počátek odporu vůči polské nadvládě na ukrajinském levobřeží, které následně vyvrcholilo kozáckou válkou v letech 1648-1654. Мíra oslabení vlivu katolické církve na Ukrajině je patrná v tehdejších dokumentech. Ukrajinské bratrstvo však se zde příliš nevzpomíná.


Souvisejí články

Osobní nástroje