Koruna Česká

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je česká monarchistická strana, usilující o přeměnu České republiky v konstituční monarchii a obnova českého státu jako svazku historických zemí (Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského).

Její politická stanoviska mimo výše zmíněný hlavní bod programu lze charakterizovat jako konzervativní, především v hodnotové oblasti. V zahraniční politice považuje za prioritu širší integraci a spolupráci v prostoru bývalého Rakouska-Uherska.

Předsedou je Václav Srb. V roce 2010 měla strana dle tvrzení svého předsedy 500 členů.[1] V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 získala 0,17 % hlasů.[2]

Obsah

Postoje

Stát

Setrvale deklaruje jako svůj hlavní cíl ustavení parlamentní monarchie v českých zemích a pokud možno i obovení zemského zřízení.[3]

Podporuje členství České republiky v NATO a Evropské unii, přičemž ovšem minimálně v případě Evropské unie má o jejím fungování a ideovém zaměření jiné představy, než jak vypadá současný stav.[4] Požaduje ostražitost vůči Rusku a chce budovat nadstandardní vztahy s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem.[5]

Bioetická témata

Je jednou z mála českých stran, která opakovaně vkládá do programu jednoznačné pro-life závazky, zahrnující i legislativní zákaz potratů.[6]

Rodinná politika

Podporuje privilegované postavení (tradiční) rodiny a práva rodičů ve věci výchovy svých dětí a odmítá registrované partnerství a další nezodpovědné experimenty se společností založené na tzv. teorii genderu a politické korektnosti.[7]

Aktivity

Koruna Česká pravidelně organizuje Tradiční pochod za monarchii.[8]

Dříve se Koruna česká angažovala v pořádání křesťanských akcí mnohem víc, především na Moravě a ve Slezsku. Šlo o pořádání poutí[9] či přednášek[10]. Ta část, která většinu z nich organizovala, však představovala menšinové křídlo Koruny České. V březnu 2011 založila tzv. Konzervativní platformu Koruny České, která pak vystupovala do značné míry nezávisle na straně, a na přelomu let 2011/2012, když už bylo jasné, že se Konzervativní platformě nepodaří ovlivnit směřování zbytku strany stojícího za předsedou Srbem, její členové nakonec stranu opustili a založili Monarchistické občanské sdružení (MONOS).

Odkazy

Externí odkazy

Reference

  1. http://cirkev.wordpress.com/2010/05/19/k-volbam-koruna-ceska-konzervativni-strana-a-strana-svobodnych-obcanu/
  2. http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ
  3. Viz např. Volební desatero - volby 2013 (body 2 a 4) a 24 programových bodů - volby 2013 (body 1-5)
  4. Viz např. 24 programových bodů - volby 2013 (body 8, 14-15)
  5. Viz např. 24 programových bodů - volby 2013 (body 15-16)
  6. Viz např. Volební desatero - volby 2013, bod 8: „Budeme prosazovat zavedení právní ochrany lidského�života od početí až po přirozenou smrt.“ a 24 programových bodů - volby 2013 (bod 19): „Rovněž odmítáme zcela liberalizované potraty a eutanazii.“
  7. Viz např. Volební desatero - volby 2013, bod 8: „Budeme podporovat privilegované postavení tradiční rodinny a podmínky pro rodinnou výchovu.“ a 24 programových bodů - volby 2013 (bod 19): „Tradiční rodina musí být privilegována. Je nutno omezit současným státem ekonomicky podporovaný úpadek rodiny. Odmítáme současné neodpovědné sociální experimenty, jako je registrované partnerství, genderová a politická korektnost.“
  8. http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/component/content/article/64-akce/442-tradicni-pochod-za-monarchii-v-den-hanby-28102013
  9. např. Pouť slezského lidu vévodství Slezského
  10. např. ve spolupráci s Institutem sv. Josefa uspořádala v roce 2010 v Ostravě sérii přednášek Michala Semína na téma katolické sociální nauky
Osobní nástroje