Kongregace sester sv. Alžběty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kongregace sester sv. Alžběty (CSSE) - Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth je ženská kongregace založená 27. září 1842 v hornoslezské Nise čtyřmi mladými ženami: Klárou Wolffovou (1805-1853), Matyldou Merkertovou (1813-1846), blah. Marií Luisou Merkertovou (1817-1872) a Františkou Wernerovou (1817-1885). Kongregace vychází ze spirituality sv. Alžběty Durynské. Jejím členkám se zkráceně říká alžbětánky, což se někdy plete s jiným ženským řádem stavějícím na spiritualitě sv. Alžběty - s alžbětinkami.

Charisma a poslání

Od začátku sestry sloužily s milosrdnou láskou v srdci nemocným, chudým a opuštěným lidem v jejich domovech. Chodily tam, kde nabyla bída nejvyšších rozměrů. Dnes se rovněž věnují péči o nemocné v nemocnicích, domovech pro seniory a zařízeních pro postižené lidi. Působí v domovech pro osoby zdravotně postižené a mentálně postižené děti a angažují se v povšechném a náboženském vyučování povšechné a všeobecné výchově dětí a mladistvých. Vedou kuchyně pro chudé, starají se o opuštěné děti, matky – samoživitelky, bezdomovce, uprchlíky, nemocné rakovinou a AIDS, závislé na drogách a také o vězně.

K obzvláštní spiritualitě Kongregace patří uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, od kterého se sestry učí umět žít v bezpečné blízkosti Boha a bezpodmínečně Jej milovat, jakož i být připravena k obětování vlastního života. Důležitým prvkem jejich spirituality je rovněž uctívání Panny Marie, která jim pomáhá růst ve spojení s Bohem a ve službě bližním. Podle příkladu sv. Alžběty Durynské, která se vyznačovala svou zvláštní láskou k chudým, sdílejí s ostatními to, co samy od Boha získají.

Základní vzdělání v řádovém životě se dělí na čtyři stupně: aspirantura, postulát, noviciát a juniorát. Pětiletý juniorát je ukončen nevratným povoláním, přičemž se sestra zasvětí na celý život Bohu.

Kongregace ve světě a v ČR

Kongregace zahrnuje devět provincií a tři regiony. Kromě šesti polských provincií – Vratislav, Katovice, Nisa, Poznaň, Toruň a Varšava – existují také provincie v Německu, Itálii a Norsku, jakož i tři regiony: Brazílie, Rusko a Švédsko. Se svými apoštolsko-charitativními službami působí sestry sv. Alžběty v 19 zemích:

V Brazílii, Bolívii, Dánsku, Německu, Gruzii, Itálii, Izraeli, Kazachstánu, Litvě, Norsku, Palestině, Paraguayi, Polsku, Rusku, Švédsku, Tanzanii, České republice, Maďarsku a na Ukrajině. V ČR působí sestry od r. 1851 v Krnově, další jsou činné pak v Hospici sv. Lukáše v Ostravě.

V apoštolské společnosti sv. Alžběty mohou mít na charismatu a spiritualitě Kongregace účast i laici. Současnou matkou generální je M. Samuela Werbińska.

Kongregace má i svou první blahoslavenou - jednu ze zakladatelek - blah. Marií Luisou Merkertovou.

Osobní nástroje