Kniha Daniel

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Kniha Daniel, jejíž autorství je přisuzováno Danielovi[1], říšskému místodržiteli v Babylonii za vlády kále Darjaveše a Kýra, je jediným reprezentantem žánru apokalyptické literatury v židovském kánonu Bible.

Obsah

Jazyk a struktura textu

Kniha je nejspíš nejmladší knihou Starého zákona a jejím záměrem bylo podpořit víru a naději Židů v boji proti Antiochovi Epifanovi. Nejvíce patrné jsou především narážky na války mezi Seleukovci a Lagovci s vylíčením části vlády Antiocha IV. nad Izraelí a Judskem v jedenácté kapitole. Období vzniku nasvědčuje i jazykovému ztvárnění. Podstatná část knihy je napsaná aramejsky (Dan 2,4 - 7, 28) a je úvod a závěr je aramejsky (Dan 1,1 - 2,4;8,1 - 12,13) hebrejským písmem.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Zmiňuje se o něm mj. prorok Ezechiel v Ez 14, 14-20; 28,3 jako o muži spravedlivém a jako mudrci starých dob.
Osobní nástroje