Katopedia:Portál Katopedia

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Katopedie je encyklopedie psaná katolíky především pro katolíky, založená 22. 6. 2010. Její autoři se snaží zprostředkovávat pohled na svět a na Církev v souladu s katolickou vírou a pomoci ostatním souvěrcům k sebevzdělávání v katolické víře a v orientaci v katolickém světě. Prohlášení zakladatele.

Obsah

Pravidla a nápovědy

Potřebné články

Články, které jsou obzvlášť bolestně postrádané či které by nutně potřebovaly rozšíření či úpravy:

Bůh - Ježíš Kristus - Nejsvětější Trojice - Panna Maria - Svátost - Bible - Krédo - Otčenáš - Teologie - Víra - Důkazy Boží existence

Použitelné články

Články, které se dostaly do takové fáze rozpracování, že už mají ke svému tématu co říci. Máte-li námitky proti umístění toho nebo onoho článku, odstraňte ho a své důvody vysvětlete v diskusi. Pokud máte pocit, že Váš náhled nemusí být ostatními přijat, je dobré postup prohodit a nejprve umístění článku prodiskutovat a pak ho odstranit. Pokud budete chtít naopak článek umístit a nebudete si jisti, že sem patří, rovněž je vhodné použít diskusi.

Etika a lékařství

Události

Životopisy

Osobní nástroje