Katedra klasické filologie FF UP

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Katedra klasické filologie je poslední pomyslnou "baštou" klasicko-filologických studií starých jazyků na Univerzitě Palackého, když pomineme, že klasické jazyky se vyučují i na teologické fakultě a katedře judaistiky.

Obsah

Historie

Studium řečtiny a latiny jako klasických jazyků bylo spojeno s olomouckou univerzitou již od jejích počátků v podobě jezuitského konviktu. Samostatné oddělení klasických jazyků však musíme zařadit až do roku 1946, kdy na nově založené filozofické fakultě se zřídila právě Katedra klasické filologie.

Roku 1961 však byl obor i katedra uzavřeny a snad jen zásluhou prof. Stanislava Sedláčka se podařilo udržet alespoň vyuku příbuzných specializací jako např. "Dějiny starověku" a pak také navíc knihovnu, které několikrát hrozil úplný záník a odvoz do sťoupy.

Po revoluci nakonec převládlo rozhodnutí katedru obnovit a učinit z ní organický celek Filozofické fakulty. Ustanovující schůze 11. února 1992 proto rozhodla o jejím obnovení a zároveň stanovila plán činnosti. Prvním porevolučním vedoucím katedry se následně stal PhDr. Jan Janoušek.

V současné době se katedra aktivně zapojuje do plnění mnoha grantů a čas od času pořádá konference. Ta poslední byla v roce 2011 věnována "Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem".

Vedoucí katedry

Členové katedry

Externí odkazy

Osobní nástroje