Karla

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Karla je ženské jméno germánského původu, odvozené od jména Karel. Jelikož jméno Karel se vykládá jako „svobodný muž“ či přeneseně jako „král“, lze jméno Karla vykládat jako „svobodnou ženu“ či „vládkyni“. Stejného původu a významu jsou jména Karolína a Šarlota. Český i Slovenský občanský kalendář umisťuje svátek Karel na 4. listopadu.

Obsah

Rozšíření

Nejrozšířenější variantou jména v České republice je Karla, kterou k 31. 12. 2012 nosilo 7586 stálých obyvatelek.[1] Mimo tu se ještě můžeme výjímečně setkat s variantou Carla (k témuž datu 38).[2]

Známé nositelky jména

Svaté a blahoslavené

  • Vzhledem ke společnému původu a významu lze používat patronky Karolín.
  • Další možností je použít jako patrony některého ze sv. či bl. Karlů.

Ostatní

Varianty jména

Domácké

  • Karlička

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

  • Karla na české Wikipedii

Poznámky a reference

  1. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Karla
  2. http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?jmeno=Carla
Osobní nástroje