Karel Skočovský

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

R.D. ThLic. Karel D. Skočovský, Ph.D. (* 17. října 1980, Prostějov, Československo) je český římskokatolický kněz, psycholog, publicista, překladatel a spisovatel. Od roku 2013 působí jako duchovní v olomoucké arcidiecézi. Specializuje se na teologií těla Jana Pavla II., PPR a jeho psychologické aspekty a bioetiku. Na internetu používá přezdívku ToB.[1] Byl autorem populárního blogu Snubní tajemství a spoluautorem a odpovědným redaktorem stránek Teologie těla. Přeložil či podílel se na překladu celé řady titulů z oblasti teologie těla a napsal mj. i komentovaný úvod k českému vydání bestselleru Gabrielle Kuby Globální sexuální revoluce.

Obsah

Život

Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, na jejímž Psychologickém ústavu obhájil disertační práci a získal doktorát (Ph.D.). Stal se kandidátem kněžství a kněžskou formaci podstoupil kněžském semináři v Olomouci, kde také nejprve studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Následně byl poslán arcibiskupem Graubnerem do Říma, kde dokončil studia teologie na Lateránské univerzitě. Na jáhna byl vysvěcen 13. července 2013.[2] Kněžské svěcení přijal 28. června 2014 z rukou arcibiskupa Jana Graubnera.[3]

O teologii těla a PPR přednáší na církevních a veřejných akcích. Jako překladatel a editor se podílel na českých vydáních klíčových publikací v těchto oblastech: Teologie těla Jana Pavla II. a Teologie těla pro začátečníky Christophera Westa.

Mimo to publikoval řadu článků na svá oblíbená témata, např. na ChristNetu, v časopise Getsemany či měsíčníku Psychologie dnes, mnoho populárně naučných statí publikoval i na svém blogu na Signálech.

Dílo

Vlastní práce/knihy

  • Sexualita a manželská spokojenost při používání symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství u religiózní populace (2004, diplomová práce)
  • Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty (2007, disertační práce)
  • Zasnoubení: Čas milosti (uspořádal, vyšlo v nakladatelství Paulínky v roce 2011)

Články

  • Přirozené plánování rodičovství a spiritualita manželství - původně článek v časopise Budoucnost církve (2005), Liga pár páru používá samostatně vytisklý článek jako odbornou příručku.

Překlady, redakce a editorství

Televize

Odkaz

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Této přezdívky používal na komunitním portálu Signály.cz.
  2. http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2013070060
  3. FOTO: Arcibiskup Graubner vysvětil dva novokněze, web Arcidiecéze olomoucké, 30.6. 2014 [cit. 18.02.15].
Osobní nástroje