Karel Jaromír Erben

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 - 21. listopadu 1870) byl český básník a historik, sběratel lidové slovesnosti a autor několika pohádkových knížek. Výrazný věhlas v českém prostředí mu dala básnická sbírka obsahující 14 balad nazvaná Kytice.

Obsah

Život

Narodil se 7. listopadu 1811 do písmácké rodiny. V Praze během studií práv se seznámil s Karlem Hynkem Máchou a Josefem Kajetánem Tylem. Již od dob svých studií se stýkal se svým přítelem Františkem Palackým, jehož liberální politický program aktivně podporoval a ten mu existenčně pomáhal zadáváním pomocných prácí ve venkovských archivech. Roku 1848 se podílel na programu Slovanského sjezdu v Praze. Od roku 1851 byl prvním archivářem města Prahy.Zemřel 21. listopadu 1870.

Dílo

Vědecká tvorba

Z Erbenových národopisných a historických studií se do dnešních dob dochovaly rozsáhlé edice. Díky své práci bývá považován za předního představitele evropské slavistiky. Psal především hesla pro Riegrův slovník naučný., vydával odborné studie o slovanské mytologii, sbíral národní staorčeské písně, pohádky a říkadla, které měli být přípravným materiálem k vytvoření velké studie pojednávající o zvyklostech a folkloru českého národa. Na jeho vydání však již nedošlo.

Písně
  • Písně národní v Čechách (1841 - 45)
  • Prostonárodní písně české a říkadla (1864)
Sbírka pohádek
  • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nařečích původních (1865)
  • edice České pohádky (1905) - vydáno posmrtně

Literární činnost

Erben byl znám jako autor několika pohádek, které mnohdy vycházeli z české pohádkářské tradice:

  • Tři zlaté vlasy děda Vševěda
  • Dlouhý, široký a bystrozraký
  • Zlatovláska
  • Pták Ohnivák a liška Ryška
  • O třech přadlenách

Vrcholem Erbenovy básnické činnosti je básnická sbírka Kytice z pověstí národních, jenž obsahuje kromě úvodní básně celkem dvanáct básní, především balad

Literatura

DOLEJŠÍ Pavel: Školní slovník českých spisovatelů, 3. vydání, Humpolec: Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství Jas, 288 s., ISBN 80-86480-28-3


Související články

Osobní nástroje