Karel Říha

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Doc. Karel Říha SJ (11. května 1923, Radkov - 13. června 2016, Kroměříž) je český římskokatolický kněz, filosof a překladatel.

Obsah

Život

Maturoval uprostřed druhé světové války, v letech 1943 - 1945 studoval teologii v kněžském alumnátu v Brně. Zde také vstoupil do jezuitského řádu. Po absolvování noviciátu na Velehradě (1945 - 1948) pokračoval v Řádových studiích na Filosofickém institut v Děčíně, kde se roku 1950 nevyhnul násilné likvidaci klášterů. Po dvou letech internace pracoval postupně jako průmyslový, zemědělský a stavební dělník.

Roku 1967 přijal kněžské svěcení a rok nato emigroval do Rakouska. V Innsbrucku následně roku 1970 ukončuje studia teologie a získává doktorát z filosofie (1972). Do roku 1989 působil v rakouské duchoní správě a posledních devět let byl redaktorem vatikánského rozhlasu a pedagogem v Nepomucenu.

Po Sametové revoluci se vrací roku 1990 do vlasti. Vyučuje filosofii a pracuje jako vedoucí katedry filosofie a patrologie na teologické fakultě Univerzity Palackého. 12. listopadu 1997 dosáhl docentury. Roku 2001 byl emeritován.

Od roku 2002 je činný v duchovní správě na Svatém Hostýně. Příležitostně i přes svůj věk přednáší, má za sebou množství překladů (Karl Rahner, Erich Prywara, Maurice Blondel)

Filosofie

Ve své filosofické reflexi se snaží najít prazáklad pravdy a vlastních hodnot. Množství svých úvah o existenci Boha ve svém životě především kvůli agnostikům podkládá Kantem. Jeho vlastním zdrojem inspirace je však jeho osobitý duchovní život.

Publikační činnost

  • Zrození ducha (1998)
  • Identita a relevance (2002)
  • Bůh vždy větší (2010)
  • Hledání středu (2010) - mediativní črty, drobné vzpomínky a povídky


Externí odkazy

Osobní nástroje