Kapitula

Z Katopedia

Verze z 25. 10. 2013, 08:30; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kapitula má trojí význam:

1. sbor kanovníků při katedrálním kostele (dómská či katedrální kapitula) nebo při významném kostele (kolegiátní kapitula);

2. v řeholních společenstvích je to shromáždění všech plnoprávných členů. Rozlišujeme přitom kapitulu generální (pro členy všech konventů ve světě daného řádu) či provinciální (účastní se jí členové patřící do dané provincie);

3. pravidelné shromáždění členů řeholního domu, kde jednotliví členové provádějí veřejné vyznání vin a přijímají od představeného dostiučinění.

Osobní nástroje