Kalixt I.

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Kalixt I. († 14. října 222) je 16. římský biskup (papež), který vedl Katolickou církev od cca roku 218 až do své mučednické smrti. Předtím byl diakonem svého předchůdce, papeže Zefyrina.

Prosazoval a v praxi aplikoval nauku, že i odpadlíci, schismatici a sexuální hříšníci mohou být přijati zpět do společenství Církve, pokud projeví lítost, přijmou trest a vykonají pokání. Také povolil urozeným Římankám uzavírat manželství s níže postavenými muži či otroky. To vedlo k roztržce se skupinou vedenou Hippolytem Římským a Tertullianem, která vyústila ve volbu Hippolyta vzdoropapežem a hippolytovské schisma.

Zemřel mučednickou smrtí při pogromech, které uspořádali pohané proti křesťanům v reakci na dle nich příliš prokřesťanské postoje císaře Alexandra Severa. Jeho památku slavíme ve výroční den jeho umučení.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje