Křest

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Křest je svátost, jejímž přijetím se člověk dosud nepokřtěný stává dítětem Božím a údem Církve katolické.[1] Jeho přijetí s sebou nese odpuštění dědičného hříchu a přijetí milosti posvěcující, činí z pokřtěného dítě Boží a katolíka a vtiskává duši pokřtěného nesmazatelné znamení křesťana. Přezdívá se mu též svátost znovuzrození.

Bez křtu nikdo nemůže být spasen ani přijímat další svátosti. Nebyl-li ale někdo řádně pokřtěn bez vlastní viny, může být spasen skrze křest touhy či křest krve. Křest touhy přináleží tomu, kdo se snaží, jak nejlépe umí, konat to, co poznává jako Boží vůli, a lituje svých hříchů, ale nemá možnost dáti se pokřtít. Křest krve přináleží tomu, kdo ještě nebyl pokřtěn a zemře jako mučedník pro Pána Ježíše.

Za normálních okolností uděluje křest kněz spolu se všemi křestními obřady. Nicméně ve stavu nouze, je-li zde nebezpečí, že by žadatel zemřel nepokřtěný, smí křtít i laik. Za předpokladu, že je zde skutečný úmysl křtícího činit to, co činí Církev, stačí pak prosté vylití vody na hlavu žadatele a pronesení předepsaných slov: Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Obsah

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

  1. František Tomášek: Katechismus katolického náboženství, 1955 (str. 53)
Osobní nástroje