Křížová cesta

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Křížová cesta je termín označující jednak sérii uměleckých děl, tzv. zastavení (obrazů, soch či staveb), které zobrazují klíčové scény mučednické smrti Ježíše Krista, jednak pobožnost konanou u těchto zastavení, o jejíž rozšíření do světa ze Svaté země, kde ji poutníci konali od nepaměti, se zasloužili zejména sv. František z Assisi a jeho františkáni. Řádné vykonání této pobožnosti je spojeno s plnomocnými odpustky. Katolíci ji konají ponejvíce v době postní a na Velký pátek.

Dnes se v katolických oblastech setkáváme především se standardizovanou „klasickou“ podobou křížové cesty se čtrnácti zastaveními, jak ji známe z katolických kostelů, nicméně existuje celá řada alternativních forem křížové cesty, které se liší jak počtem zastavení, tak jejich výběrem. Příkladem nám může být například slavná křížová cesta u jihočeského Římova, která má na trase dlouhé cca 4,6 km dvacet pět zastavení.

Obsah

Varianty křížové cesty

Klasická varianta

S touto podobou se můžeme setkat v katolických kostelích.

 1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
 2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Rané varianty

Obvyklé schéma zastavení u raných forem křížové cesty.

 1. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 2. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 3. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 4. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 5. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 6. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 7. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

Osobní nástroje