Julius Döpfner

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Julius August kardinál Döpfner (26. srpna 1913 - 24. července 1976) byl německý římskokatolický duchovní a biskup ve Würzburgu a Berlině, potom mnichovský arcibiskup. 15. prosince 1958 jej papež Jan XXIII. kreoval na kardinála.

Účast na koncilu

Na II. vatikánském koncilu působil kardinál Döpfner především jako člen koordinační komise (ustavená 6. prosince 1962). On sám je znám tím, že udržoval s koncilními otci velmi těsné kontakty, a proto si asi vybudoval velký respekt a důvěru. Počátkem druhého jednacího období byl již ustanoven jako jeden ze čtyř moderátorů diskuzí, kteří byli zároveň členy rady předsednictva, která předkládala generální kongregaci z komisí zredigované texty.

Problematika pojmu pastorační asistent

Na konci šedesátých let došlo v mnichovské arcidiecézi k tomu, že jeden celý ročník studentů teologie odmítl přistoupit po zkouškách do kněžského semináře a nechat se legitimně vysvětit na kněze. Jelikož arcibiskup Döpfner nechtěl ztratit takovéto šikovné mladé muže, udělil každému z nich funkci pastoračního asistenta. Ten plní prakticky úkol kaplana s tím rozdílem, že nesmí sloužit mši svatou, zpovídat a kázat. Smí však vést bohoslužbu slova a žehnat. Tohoto příkladu následovali další diecéze, až se stal v pokoncilní církvi fénoménem, který byl neprávem připisován II. vatikánskému koncilu. Dnes smí vykonávat funkci pastoračního asistenta nejen ženatý muž, ale také žena. Jeho zklerikalizování (tj. možnost, že by dotyční přijali jáhenské svěcení) zabránil samotný odpor pastoračních asistentů, kteří si často nepřejí prezentovat svou práci jako duchovenskou a začínají tím utvářet zcela jiný obraz svého "povolání", jehož plody ukážou následující dekády let.


Literatura

PESCH, Otto Hermann: Druhý vatikánský koncil: Příprava, průběh, odkaz; 1. vydání, Praha: Vyšehrad 1996, 438 s., ISBN 80-7021-194-6

Osobní nástroje