Jmeniny

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Jmeniny (též svátek) jsou označení původně katolické tradice, kdy lidé oslavují dny, na které připadá památka jejich patrona (nebo patronů). Živá je jednak v zemích dlouhodobě křesťanských, jednak v katolických/křesťanských komunitách, někde mohou být jmeniny brány jako významnější den než narozeniny. Tradice přežívá, byť ve značně zerodované a degenerované podobě, i v sekularizované postkřesťanské společnosti, kde se z ní defakto stává svátek samotného jména, již ne zas až tolik významný.

Obsah

Datum svátku

Nekřesťané v ČR zpravidla slaví svátek podle tzv. českého občanského kalendáře, který představuje zdegenerovanou a významně upravovanou podobu starého církevního kalendáře a v základní podobě obsahuje většinou jedno jméno u každého dne. Rozšířené verze obsahují jmen víc, když přiřazují k jednotlivým dnům i ta raritnější.[1] Takové slavení je přehledné pro všechny, neboť je např. jasné, že všichni Ignácové mají svátek 31. července.

Mnoho katolíků ovšem dodržuje tradici svátku/jmenin v jejím původním smyslu a náboženském významu, jako oslavu svátku jejich křestního patrona. To mimo jiné znamená, že se při určení jejího data neřídí občanským, ale církevním kalendářem, což může (ale i nemusí) znamenat rozdíl. Zůstaneme-li u již zmíněných Ignáců: v katolickém kalendáři nalezneme 5 svatých Ignáců, z nichž na 31. července připadá pouze památka sv. Ignáce z Loyoly. Ti katolíci, kteří mají za patrona některého ze zbylých tří, budou slavit svátek/jmeniny jindy. Celou věc ještě komplikuje fakt, že u sv. Ignáce z Antiochie se (jako i u řady dalších svatých) liší umístění jeho památky v tradičních kalendářích a v kalendáři Pavla VI. Z toho je zřejmé, že pro okolí oslavence může být někdy problém určit, na který den jeho svátek připadá.[2]

U katolíků se můžeme snadno setkat s tím, že někdo slaví svátků vícero. Někteří lidé přijmou při křtu dvě (či ještě více) jmen a mají tudíž křestní patrony dva (či ještě více). A například u českých katolíků je běžný zvyk přijmout při biřmování nové (tzv. biřmovací) jméno, čímž člověk získá nového (biřmovacího patrona). Dále pak řeholníci většiny řádů přijímají při vstupu do řádu nové (tzv. řeholní) jméno a s ním i nového patrona.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Příklad rozšířeného kalendáře je např. ZDE.
  2. A to je Ignác poměrně jednoduchý případ, uvážíme-li kupříkladu Felixe, Tomáše nebo dokonce Jana.
Osobní nástroje