Jiří Rajmund Tretera

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Prof.JUDr. Jiří Rajmund Tretera (* 8. června 1940[1]) je český právník, katolický kněz, vysokoškolský pedagog a člen dominikánského řádu. Je předním českým odborníkem na církevní a konfesní právo. V současnosti zastává pozici předsedy Společnosti pro církevní právo

Obsah

Život

V letech 1957 - 1962 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na základě jeho disertační práce v oboru mezinárodního práva veřejného mu byl tamtéž přiznán roku 1967 doktorát práv. V následujících letech pracoval jako hospodářský právník ve strojírenských a stavebních firmách a byl též externím vědeckým aspirantem v oboru právních dějin Afriky na Orientálním ústavu ČSAV v letech 1967 – 1971. Po roce 1970 tajně studoval teologii a roku 1987 vstoupil do dominikánského řádu, kde byl v ilegalitě určen jako vyučující církevního práva na Generálním studiu Dominikánů. V prosinci 1989 byl vysvěcen na jáhna a kněžské svěcení přijal 29. června 1991.

Po roce 1990 vyučuje v předmětu církevní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde po své habilitaci r. 1993 působí na plný úvazek. Jeho odbornost zasahuje jak do světského i církevního práva (CIC), ale také práva konfesního (právní normy dalších křesťanských církví). Od devadesátých letech zastává funkci předsedy Společnosti pro církevní právo a vydává Revue církevního práva. Roku 2006 mu byl přiznán titul profesora právních dějin. Od roku 1995 je nositelem Bronzové medaile Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dílo

 • Stát a církve v České republice, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,2002, 156 s., ISBN 80-7192-455-5.
 • Church and State in the Czech Republic (European Journal for Church and State Research, 2000 (7), s. 299-316)
 • Slovník církevního práva (spolu s Zábojem Horákem), Praha: Grada, 2011, 152 s. ISBN 978-80-247-3614-3. Část slovníku dostupná ZDE
 • Europeanization and Globalization, New Phenomena in Law at the Beginning of the 21st Century. Charles University in Prague, Karolinum Press, Praha, 2010, s. 68–76.
 • "První republika a otázka odluky státu a církví", In: MALÝ, Karel, SOUKUP, Ladislav (edit.), Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1938) a jejich místo ve střední Evropě, svazek 1, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2010, s. 432–446.
 • Společné základy evropského kontinentálního práva, In Kolektiv autorů Právnické fakulty UK, Dějiny evropského kontinentálního práva, 3. vyd., Leges, Praha, 2010, s. 19–76, 110–169.
 • Konfesní právo a církevní právo(spoluautor Stanislav Přibyl), vyd. J.Krigl, Praha, 1997, 330 s.
 • "Církev a řeholní řády ve středověku", In: SPUNAR, Pavel a kol., Kultura středověku, 2. Vydání, Academia, Praha, 1995, s. 43–64.
 • Synagoga a církve kdysi a dnes. Kapitoly z právních dějin., vyd. J.Krigl, Praha, 1994, 110 s.
 • Církevní právo, vyd. J.Krigl, Praha, 1993, 219 s.

Poznámky a reference

 1. viz katalog Řádu bratří kazatelů dominikánské provincie - http://op.cz/download/c_2012.pdf

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje