Jiří Mikulášek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mons. Jiří Mikulášek (* 5. února 1942, Brno, protektorát Böhmen und Mahren) je moravský římskokatolický duchovní a generální vikář brněnské diecéze a kapitulní děkan Královské stoliční kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně.


Obsah

Životopis

Narodil se uprostřed II. světové války 5. února 1942 v Brně. Vystudoval střední školu elektrotechnickou a následně pracoval osm let jako technik v brněnské Zbrojovce. V letech 1968 -1973 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce 1973 přijal v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení. Působil na několika místech brněnské diecéze (viz níže) a od 15. srpna 1992 je ve funkci generálního vikáře brněnské diecéze. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem. Roku 2000 obdržel od papeže Jana Pavla II. titul "prelát Jeho svatosti".

Od roku 1982 byl veden jako agent-spolupracovník československé Státní bezpečnosti pod registračním číslem 34794 a krycím jménem Baldachýn.[1]

Kněžská působiště

Dílo

Jiří Mikulášek je autorem několika knih:

  • Kde se vzalo to dobro (1999)
  • Stříbrné vteřiny (2000)
  • Sejdeme se v nebi (2003) - životopis P. Jana Buly
  • Přichází král (2005)
  • Sešívané srdce (2007) - životopis P. Jana Topenčíka
  • Ke tvé chvále zpívám (2012)
  • Vejdi do radosti (2012)

Poznámky a reference

  1. Možné dohledat v seznamech na http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky
Osobní nástroje