Jiří Mihola

Z Katopedia

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Externí odkazy)
m (Editace uživatele „Kkfzouhar“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Cinik“)
 
Řádka 59: Řádka 59:
* Profilový blog Jiřího Miholy [http://youtu.be/4EiLqtM2yCM blog1], [http://youtu.be/ABZLOYtAkiE blog2]
* Profilový blog Jiřího Miholy [http://youtu.be/4EiLqtM2yCM blog1], [http://youtu.be/ABZLOYtAkiE blog2]
{{DEFAULTSORT:Mihola, Jiří}}
{{DEFAULTSORT:Mihola, Jiří}}
-
[[Kategorie: muži]]
 
[[Kategorie:Čeští vysokoškolští pedagogové]]
[[Kategorie:Čeští vysokoškolští pedagogové]]
[[Kategorie:Vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity]]
[[Kategorie:Vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity]]

Aktuální verze z 13. 6. 2021, 20:17

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D (* 1. června 1972, Brno, ČSSR) je moravský historik, geograf a lidovecký politik. V současnosti působí jako poslanec zastupující Jihomoravský kraj (od 2013), předseda poslaneckého klubu strany (od 4. února 2014) a místopředseda strany (od 2015). Je autorem množství popularizačních článků a publikací z církevních dějin. V komunální politice se prosazuje jako výrazný konzervativec zachovávající katolickou morálku. Je ženatý a má dvě děti (Jiří, Karel).

Obsah

Život

Narodil se 1. června 1972 v Brně. Roku 1990 maturoval na gymnáziu v ul. Lerchova v Brně, v následujícím roce absolvoval Státní jazykovou školu obor německý jazyk tamtéž. V letech 1991 - 1996 studoval obor zeměpis - dějepis na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (jeho diplomová práce byla na téma dějiny paulánského konventu na Vranově u Brna). Roku 2008 na téže univerzitě obhájil disertaci a získal tím doktorát z oboru českých dějin. V letech 1993 - 2003 vyučoval na Soukromém gymnáziu Pavla Křížkovského předměty zeměpis, dějepis a kulturní zeměpis. Od září 1999 působí jako asistent na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Od ledna 2002 zastává pozici garanta historické sekce MSKA a asistenta Centra pro církevní dějiny při ČBK ve Vranově u Brna.

Roku 1995 vstoupil do aktivní politiky a stal se členem KDU-ČSL a také členem sdružení Mladých křesťanských demokratů. Od roku 1998 je členem městského zastupitelstva Brno-Sever, kde navíc v letech 2002 - 2006 byl také členem zastupitelské rady. V roce 2010 úspěšně kandidoval do zastupitelstva města Brna a při posledních krajských volbách v roce 2012 se dostal do zastupitelstva kraje s ziskem 4,03% přednostních hlasů.[1] V dubnu 2013 se stal předsedou brněnské organizace strany. V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny byl zvolen jako lídr jihomoravské kandidátky spolu s Jaroslavem Klaškou a Josefem Uhlíkem.

Popularizaci české historie se věnuje především prostřednictvím mnoha článků, příspěvků v publikacích, ale také hostováním v rozhlasových pořadech (Radiožurnál, Radio Petrov) přičemž nejúspěšnějším byl jím uvedený cyklus Církevní dějiny v zrcadle času na křesťanském Radiu Proglas. Mezi jeho záliby patří cestování a aktivní sport (především běh a plavání). Nějakou dobu působil jako aktivní průvodce cestovního ruchu (držitel ceny TOP Quide 2002).

Stanoviska a postoje

Byl kritikem vedení lidovecké strany v době, kdy ji předsedal Miloslav Kalousek. V politickém životě jsou pro něj vzorem především Jan Šrámek a Josef Lux. Ideově je silně konzervativní.

Školství

Je odhodlán jako případný poslanec prosadit transparentní financování pedagogů tak, aby se učitelskému povolání vrátila jeho hodnotová prestiž. Důležité je podle něj prosadit právo rodičů dát své dítě od třetího roku věku do mateřské školky, což se musí projevit právě rozvojem sítě těchto školských zařízení.
Jeho přáním je udělat z Brna hlavní univerzitní centrum v ČR.
V rámci primárního vzdělávání je nutné rozvinout předmět občanské výchovy a zavést také vzdělávání k finanční způsobilosti.
Celé školství má být navíc směřováno k tomu, aby se zlepšilo uplatnění absolventů středních a vysokých škol na trhu práce.

Další politická témata

V rodinné politice chce prosadit, aby zejména maminky na mateřské dovolené měli širší možnost uplatnění v částečných úvazcích a aby rodiny měli možnost pečovat o své seniory přímo v jejich domácím prostředí bez negativních dopadů na jejich hospodaření domácnosti. V jeho programu se dále profilují témata ochrany životního prostředí, citlivé památkové péče a ochrany kulturního dědictví, cestovní ruch a jeho infrastruktura (především se zaměřením na Brno a jeho nejbližší okolí), zastavení současných metod místních exekutorských úřadů apod.[2]

Poznámky a reference

 1. http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=10&xnumnuts=0&xstrana=84
 2. Jiří Mihola- Programové priority - osobní stránky

Dílo

Vlastní bibliografie

 • Byzantská říše. Tematické jednotka ITEM - dějepis pro ZŠ a SŠ, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2000, 27 s.
 • Rájec nad Svitavou, Brno, Gloriet 2003, 16 s.
 • Pálavské kostely. Klentnice, ŘKFÚ 2006, s. 8-20 (s A. Filipem a J. Ungerem)
 • Mapa brněnských kostelů.(text) Brno, Petrov IKC 2006.
 • Kirchen in den Pollauer Bergen, Klentnice, ŘKFÚ 2006, ISBN 80-239-8123-4, s. 8-20.

Příspěvky v odborných publikacích

 • "Církevní správa a řeholní instituce v českých zemích ve 14. století (s nástinem předchozího vývoje)", In: České země ve 14. a 15. století (Lucemburkové, husitská revoluce). Sylaby přednášek odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. Editor: J. Mihola, MU Brno 2001, s. 41 - 48.
 • "Ad plenitudinem. Portrét P. Stanislava Krátkého, XXV. mikulovského probošta, k jeho 80. narozeninám", In: Synesis. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu. Svazek I., Brno 2003, s. 23-34.
 • "K podílu paulánského řádu na rekatolizaci českých zemí", In: Úloha církevních řádů v rekatolizaci českých zemí. Sborník ze semináře konaného 4.-5.6.2003 na Vranově u Brna. (Ed. I. Čornejová). UK Praha 2003, s. 76-87.
 • "Stručný přehled vývoje církevní správy a řeholního života na Moravě", In: O křesťanské výtvarné kultuře. (Eds. A. Filip – H. Hradská). Brno, Biskupství brněnské 2006, s. 29-34.
 • "K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky." In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-166, 4 s. ISBN 80-86633-74-8.
 • "Rezidence v Mořicích a další nemovité majetky paulánského konventu na Vranově u Brna", Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 144-147.

Populárně naučné články

 • "Světlo a sloup Moravy. 850 let od smrti Jindřich Zdíka",In: Noviny Rovnost, příloha Víkend, 1.7.2000.
 • "Sv. Bruno kartuzián. K 900. výročí od smrti zakladatele kartuziánů", Dialog - Evropa XXI. Revue křesť. orientace pro vědu a kulturu, 1- 4, 2001, s. 88-91. (vyšlo 2002)
 • "Odborná exkurze - důležitá součást přípravy na učitelské povolání", In: Univerzitní noviny, ročník 8, číslo 9/2001, s. 19,20.
 • "Vranov u Brna – mariánský, liechtesteinský, paulánský", In: Česká + Slovenská Vídeň dnes, č. 8/2008, s. 32,33.
 • "Kardinál František z Ditrichštejna a „jeho“ Mikulov", In: Česká + Slovenská Vídeň dnes, č. 10/2008, s. 40,41.
 • "Národní kulturní památky a kláštery v Čechách a na Moravě", Vídeňské svobodné listy, červen 2008, s. 4-5.
 • "Poutník", In: Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku 11/2009, s. 91-92.

Odkazy

Externí odkazy

Osobní nástroje