Jiří Šubrt

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Jíří Šubrt (* 1961) je klasický filolog a znalec antické literatury. Hojně překláda především církevní otce a apolegety.

Profestní životopis

Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v ČSAV, kde byl odborným aspirantem. Po jeho přejmenování na Ústav pro klasická studia AV ČR zde působil ještě do roku 1998. V letech 1992-1995 externě učí na Masarykově univerzitě v Brně předmět Antická literatura. Od roku 1995 působí jako odborný asistent na Katedře klasické filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se věnuje především problematice římské literatury a to především období pozdní antiky. Přeložil mj. některé církevní otce (sv.Jeronýma, sv. Augustina).

Dlouhodobě spolupracuje s Cyrilometodějskou theologickou fakultou UP v Olomouci na vědeckém záměru Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty.

Dílo

Odkazy

Osobní nástroje