Jiří

Z Katopedia

Verze z 7. 9. 2012, 09:25; Cinik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jiří je mužské jméno starořeckého či částečně starořeckého a částečně slovanského původu. Řecký původ odkazuje k významu „rolník“ či „zemědělec“, případný samostatný slovanský původ slovanských variant by nesl význam „mrštný“ či „hbitý“.

V prostoru Západu, České republice i v křesťanských komunitách patří toto jméno (respektive jeho alternativy) dlouhodobě k nejčastějším mužským jménům. V ČR je dlouhodobě nejčastějším mužským jménem. Užití zdrobněliny Jiřík coby regulérního jména je velmi vzácné, v ČR má jen pár desítek nositelů. Ze jména Jiří je odvozeno ženské jméno Jiřina.

Nejznámějším světcem tohoto jména je sv. Jiří z Kapadokie, římský voják a mučedník. Katolická církev slaví jeho památku 23. dubna, ovšem český kalendář ji přesunuje na 24. dubna, aby nekolidovala s památkou sv. Vojtěcha. Na 24. dubna jmeniny Jiřích umisťuje i český občanský kalendář.

Obsah

Rozšíření

V prostoru Západu, České republice i v křesťanských komunitách patří toto jméno (respektive jeho alternativy) dlouhodobě k nejčastějším mužským jménům. V ČR je dlouhodobě nejčastějším mužským jménem s více než 300 tisíci nositeli. Užití zdrobněliny Jiřík coby regulérního jména je velmi vzácné, v ČR má jen pár desítek nositelů. Z cizojazyčných forem se v ČR vyskytují ukrajinská Yuriy (přes 3500 nositelů), slov. Juraj (přes 3 300 nositelů), ruská Jurij (přes 200 nositelů), angl. George (přes 150 nositelů), pol. Jerzy (přes 150 nositelů) a něm. Georg (přes 100 nositelů).

Ze jména Jiří je odvozeno ženské jméno Jiřina, které je rovněž poměrně populární...

Původ jména

O původ slovanských variant jména se vedou spory: germánské a anglosaské varianty, jako jsou např. anglická (George) či německá (Georg), nepochybně pocházejí z řeckého slova γεωργός (čti geórgos - „rolník“, „zemědělec“). Je ale možné, že četné slovanské varianty jména (včetně české) ve skutečnosti vznikly samostatně ve slovanském prostoru a s cizojazyčnými variantami jména řeckého původu byly až později uměle propojeny. Pak by se daly vykládat jako „mrštný“, „hbitý“ nebo „obratný“...

Známí nositelé jména

Svatí

Svatí

Duchovní

Panovníci

Čeští králové

Britští králové

Politici

Umělci

Vědci

Vojáci

Ostatní

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Český a světový liturgický kalendář
Osobní nástroje