Ježíše Krista Krále

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Slavnost Ježíše Krista Krále (či zkráceně Krista Krále) je velký katolický svátek vyhlášený papežem Piem XI., který má oslavovat a připomínat Kristovu vládu nad světem a zdůraznit, že žádný člověk není vyňat z jeho reálné a přítomné vlády. A že tedy ani státní moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu.

Původně byl svátek umístěn na poslední říjnovou neděli, kdy ho dodnes slaví tradiční katolíci. Papež Pavel VI. jej ve své reformě liturgického kalendáře z roku 1969 přemístil na poslední neděli liturgického roku (tj. poslední neděli v mezidobí).

Obsah

Historie

Královský titul připisovaný Ježíši Kristu má svůj původ v evangeliích Nového zákona, kde je takto Ježíš na vícero místech představován jako dlouho očekávaný král Židů (mesiáš). Spolu s dalšími tituly (např. „Pán“) je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši Kristu nad svým životem. Zároveň je vyznačením Boží/Kristovy vlády nad lidstvem.

Svátek D. N. Jesu Christi Regis ("Náš Pán Ježíš Kristu Král") vyhlásil 11. prosince 1925 ve své encyklice Quas primas papež Pius XI., poprvé byl slaven na poslední říjnovou neděli roku 1926. Pius XI. rovněž spojil oslavu tohoto svátku s každoročním zasvěcením lidstva Ježíšovu srdci (srov. Nejsvětější Srdce Ježíšovo).

Papež vyhlásil tento svátek, aby připomínal a zdůraznil, že Kristus je král a to nejen obrazně a v horizontu věčnosti, ale též reálně, teď a tady. Že vládne celému světu a všemu lidstvu. Že žádný stát ani člověk (bez ohledu na vyznání) není z této vlády vyňat a že žádný člověk ani státní moc nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu.

Pavel VI. v revizi liturgického kalendáře vyhlášené v motu proprio Mysterii paschalis (1969), která vstoupila v platnost 1. ledna 1970, svátek přejmenoval na D. N. Iesu Christi universorum Regis ("Náš Pán Ježíš Kristus, Král Všehomíra"), přesunul na poslední neděli v mezidobí a zvýšil jeho význam na slavnost.

Změny provedené za Pavla VI. jsou silně kritizovány s tím, že jdou proti smyslu svátku, neboť zamlžují jeho obsah a odsouvají Kristovu vládu mimo reálný svět a k věčnému životu.[1]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Poznámky a refrence

  1. http://www.katolici.ml/kristus-kral-v-novus-ordo-odsunuty/
Osobní nástroje