Jaroslav Lorman

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mgr. Jaroslav Lorman, Ph.D (* 18. ledna 1973, Praha, ČSSR) je bývalý český morální teolog odpadlý a suspendovaný katolický duchovní a trvalý jáhen pražské arcidiecéze z důvodu akceptace homosexuálního zvráceného jednání (začal otevřeně žít jako gay a rozešel se se svou manželkou). V současnosti působí jako sociální pracovník, překladatel a LGBT aktivista. Církevní kritiku a zejména kritiku úřadujícího arcibiskupa Duky si získal pro aktivní podporu homosexuálního festivalu Prague Pridea podporu americké dnes již pseudo-řeholnice Jeannie Gramick, která je známá svou otevřenou podporou homosexuálních komunit a jejich způsobu života, který pokládá za křesťansky mravně přijatelný.

Původně byl evangelikálem, ale díky tomu, že se evangelikálové ostře vymezovali proti katolické teologii, tak ji sám začal studovat, identifikoval se s ní a stal se katolíkem. Na univerzitě Karlově nejdříve vystudoval germanistiku a latinu, následně pokračoval studiem Katolické teologie. Roku 2008 dokončil postgraduální studia na teologické fakultě v oboru morální teologie (ThLic.) a následně obhájil i disertační práci na téma Etika mezi rozumem a zjevením – Analýza morálně-teologického konceptu Augustina Zippeho (1746/7 – 1816). Mezitím se oženil, měl čtyři děti a byl vysvěcen na trvalého jáhna. Roku 2015 oznámil písemně všem duchovním včetně arcibiskupa Duky svůj comming-out a úmysl žít již jen jako homosexuál. Souběžně s tím mu byla odňata kanonická mise k vyučování na KTF UK s odůvodněním, že jedná „pro otevřenou oponenturu katolickému učení a neuspořádaný osobní život".[1] Následoval trest suspenze, který odmítl. Od roku 2016 následně spolu s dalším suspendovaným knězem-homosexuálem Pio Olláhem i přes církevní zákaz slouží při Prague Pride mši pro účastníky. V rámci spolku pro seniory Život 90, kde od roku 2019 působí jako výkonný ředitel a následně jako ředitel (od 2021) pořádá pro homosexuální členy komunitní i duchovní setkání (taktéž za podpory Pia Olláha).

Patří mezi výrazné zastánce jáhenského svěcení žen.


Poznámky a reference

  1. Jiří Strach: Dialog podle Badala, Christnet.cz
Osobní nástroje