Jaroslav Durych

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Plukovník MUDr. Jaroslav Durych (2. prosinec 1886, Hradec Králové7. duben 1962, Praha) byl český spisovatel a vojenský lékař, jeden z nejvýznamnějších českých katolických autorů 20. století.

Nejvýznamnější část jeho díla tvoří historické romány Bloudění, Rekviem a Služebníci neužiteční.

Obsah

Životopis

Záhy osiřel. Na přání babičky nejprve studoval gymnázium jako chovanec arcibiskupského konviktu v Příbrami, z konviktu byl později vyloučen za čtení zakázané literatury, konkrétně Renanových Apoštolů. Nicméně na církev nezanevřel, rozhodl se sloužit jí na poli kultury a vzdělání.[1]

Vystudoval lékařskou fakultu v Praze, kterou dokončil v roce 1913, a protože studoval na vojenské stipendium, působil za první světové války jako vojenský lékař v Haliči. Po válce si v Přerově zřídil soukromou praxi, brzy se ale vrátil do vojenské služby, v československé armádě dosáhl hodnosti plukovníka. Je nutno říci, že povolání vojenského lékaře mělo významný vliv na jeho publicistickou tvorbu, protože mu znemožňovalo otevřeně psát o politických tématech a kritizovat státní představitele.

Zejména v počátcích své tvorby byl Durych silně ovlivněn staroříšským vydavatelem Josefem Florianem (1873-1941) a jeho programem katolického vzdělávání. Zejména ve 20. letech u Florianovo nakladatelství silně propagoval a hojně v něm publikoval a patrně i řada jím organizovaných akcí byla Florianem inspirována. Později se Durych stále více osamostatňoval, nicméně ve svých hlavních cílech, tj. snaze o zvýšení náboženské a kulturní úrovně českého katolicismu, zůstávali oba sjednoceni.[2]

Václav Durych byl coby publicista reprezentantem hrdého, otevřeného a bojovného katolicismu, který statečně oponoval antikatolicismu, který panoval v Československu mezi válkami, a byl proto v ustavičných sporech s velkou částí tehdejších kulturních i politických elit. Proto bývá občas označován za „disedenta první republiky“. Především na počátku své tvorby působil v českém kulturním prostředí dosti osaměle, teprve později se vynořili další velci autoři katolické orientace, jako např. Bohuslav Reynek, Jan Čep, Jan Zahradníček či Jakub Deml, kteří vytvořili souvislejší vrstvu literatury katolické a spirituální orientace.

Za nacistické okupace a v době komunistického režimu v Československu žil Durych v izolaci a jeho díla nesměla být vydávána. Vyšlo mu pouze několik novinových článků, které napsal pod pseudonymy. Pohřben je na hřbitově v pražském Bubenči.

Odkazy

Externí odkazy

Literatura

Poznámky a reference

  1. Karel Komárek: Typ katolictví Jaroslava Durycha in Pavel Marek a Jiří Hanuš (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století; CDK, Brno 2006; ISBN 80-7325-097-7 (str. 339)
  2. Karel Komárek: Typ katolictví Jaroslava Durycha in Pavel Marek a Jiří Hanuš (eds.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století; CDK, Brno 2006; ISBN 80-7325-097-7 (str. 339-340)
  3. V papírové podobě zatím nevyšla, odkázáno je na její internetové vydání v časopise Duše a hvězdy, kde vycházela po jednotlivých kapitolách od dubna 2010 do července 2011
Osobní nástroje