Jan Vokál

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

JUDr. Jan Vokál, JU.D. (* 25. září 1958 v Hlinsku) je český katolický duchovní a právník, od roku 2011 25. biskup královéhradecký. Před svým jmenováním biskupem delší dobu působil jako úředník římské kurie. Jeho biskupské heslo zní „Sub tuum praesidium“ (Pod ochranu tvou).

Obsah

Život

Mládí

Narodil se a vyrůstal jako druhé ze tří dětí Jana a Anny Vokálových v Hlinsku, první svátosti přijal v tamější farnosti Narození Panny Marie.[1] Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích a následně obor technická kybernetika na Fakultě elektrotechnické ČVUT, kde roku 1983 získal titul inženýra.[2][1]

Studium a působení v Římě a Vatikánu

V září 1983 emigroval z Československa a poté nastoupil na papežskou kolej Nepomucenum v Římě a studoval filosofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě.[1][2] Dne 5. července 1988 jej v Ellwangenu (diecéze Rottenburg-Stuttgart, Německo) vysvětil biskup Jaroslav Škarvada na jáhna a podle místa původu jej inkardinoval do královéhradecké diecéze. Roční jáhenskou praxi vykonal ve farnosti svatého Dominika v Northfieldu a na Univerzitě svatého Tomáše v arcidiecézi St. Paul-Minneapolis v USA.[1]

Dne 28. května 1989 jej papež Jan Pavel II. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu vysvětil na kněze.[2][1] V letech 1989–1990 působil jako farní vikář (kaplan) v kostele Zjevení Páně (Epiphany Church) v diecézi Peoria v USA.[1] Od 1. října 1991 pracuval na Sekci pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu[2] jako minutant (koncipista, tedy ten, kdo připravuje koncepty písemností). V posledním období měl na starosti slovanské státy.[3] V letech 1995, 1997 a 2009 doprovázel papežské pastorační návštěvy v České republice.[2][1] V letech 1992–2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrada Bafileho.[1] V roce 1997 se stal kaplanem Jeho svatosti.

Roku 2005 jej papež Benedikt XVI. jmenoval koadjutorem kanovnické kapituly při Papežské bazilice Panny Marie Větší v Římě, kde následně vykonával kněžskou službu až do biskupského jmenování.[1] V roce 2007 se stalprelátem Jeho Svatosti.[1][2] 28. září 2005 jej královéhradecký biskup Dominik Duka OP jmenoval čestným kanovníkem Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové.[1]

Biskupem královéhradeckým

Dne 2. března 2011 jej papež Benedikt XVI. jmenoval 25. biskupem královéhradeckým.[2] Biskupské svěcení přijal z rukou kardinála Bertoneho 7. května téhož roku ve svatopetrské bazilice v Římě. Spolusvětiteli byli arcibiskupové Dominik Duka a Erwin Josef Ender.[4] Slavnostní intronizace je plánována na 14. května.[5]

Vzdělání

Biskup Volál hovoří plynně kromě rodné češtiny i anglicky a italsky, pasivně ovládá němčinu, polštinu a ruštinu.[2][1] Získal diplom Kongregace pro bohoslužbu a svátosti za studium manželských kauz (1991–1992) a diplom Kongregace pro blahořečení a svatořečení za studium postulátů kauz (2004–2005).[1]

Kromě výše zmíněných studií kybernetiky, filosofie a teologie vystudoval později ještě právo a církevní právo: na Papežské lateránské univerzitě v Římě práva:[2] získal licenciát (2005) a doktorát (JU.D.; 2008).[1] Roku 2009 získal na Univerzitě Karlově v Praze v rigorózním řízení titul JUDr. v oboru ústavního práva.[2][1]

Heslo a znak

Biskupský znak Jana Vokála

Za své biskupské heslo si Jan Vokál zvolil první slova známé mariánské modlitby „Sub tuum praesidium“ (Pod ochranu tvou).[2]

Biskupský erb mu navrhl kardinál Cordero Lanza di Montezemolo. Štít je rozdělen čtvrcením na pokos do čtyř polí: 1. pole zlaté (místo červeného,znak biskupství v papežských barvách) a na něm stříbrná vzlétající holubice Ducha Svatého (podle okna ve svatopetrské basilice a erbu biskupství). Na 2. modrém poli je zlatý havajský květ (připomínka sv. Damiána z Molokai, Otce malomocných), 3. pole je rovněž modré se zlatým vidlicovým křížem (připomínka bl. Anny Kateřiny Emmerichové) a ve 4. zlatém poli je modré písmeno M jako symbol Panny Marie.[3]

Biskup Jan Vokál uvedl vysvětlení svého znaku: „Celý znak je soukromým vyjádřením mého povolání v symbolech. Majestátní symbol Ducha Svatého je pak v horní části znaku: pod tímto symbolem v okně baziliky sv. Petra ve Vatikánu jsem byl vysvěcen na kněze, na stejném místě přijmu biskupskou konsekraci. A poslání, které mi právě Svatý Otec svěřil, se váže ke katedrále zasvěcené právě Duchu Svatému. Svatý Damián de Veuster stál jednoznačně u zrození mého povolání ke kněžství a bl. Kateřina Emmerichová mi nepochybně nejvíce pomohla v tomto povolání vytrvat.“[6]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Mons. Jan Vokál novým biskupem královéhradeckým, Tiskové středisko České biskupské konference, 3. 3. 2011
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Hradeckým biskupem se stal po Dukovi vystudovaný kybernetik, iDnes.cz, 3. 3. 2011, klu (Luboš Kratochvíl), ČTK
  3. 3,0 3,1 Nový biskup: „muž v pozadí“ se vrací po 30 letech z Vatikánu, MF Dnes, 4. 3. 2011, str. A6
  4. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bvokal.html
  5. http://tisk.cirkev.cz/z-domova/mons-jan-vokal-prijal-biskupske-sveceni/
  6. Jiří Macháně: Seznamte se: Jan Vokál, nově jmenovaný biskup, Katolický týdeník, 11/2011, rozhovor
Osobní nástroje