Jan Maria Vianney - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Jan Maria Vianney (8. květen 1786 - 4. srpen 1859) byl francouzský kněz, vynikající kazatel a vyhledávaný zpovědník porevoluční Francie. Často je označován jako (svatý) farář arský. Je patronem kněží. Tradiční kalendáře připomínají jeho památku 8. srpna, kalendář Pavla VI. 4. srpna.


Vlastní výroky

  • Jak velkou věcí je Boha poznávat, milovat ho a sloužit mu! Na tomto světě nemáme nic důležitějšího na práci. Všechno ostatní je ztráta času.
  • Nejsi to ty, kdo nese kříž, kříž nese tebe.
  • Mnozí říkají: 'Napáchal jsem příliš mnoho zlého, Bůh mi nemůže odpustit.' To je ovšem veliké rouhání. Znamenalo by to, že člověk chce omezovat Boží milosrdenství. Jenže to meze nemá, je bez hranic. Nic neuráží Boha tak velice jako pochybnosti o Jeho milosrdenství.

Modlitba

  • Modlitba je pramenem veškerého dobra a štěstí na zemi. jestliže jsme doposud ubozí, zbaveni světla a milostí Božích, je to vinou toho, že se nemodlíme nebo se modlíme špatně. Opravdu s bolsetí v srdci musíme přiznat, že velká část lidí vůbec neví, co to znamená 'modlit se'. Jedni k tomuto úkonu - pro dobrého křesťana tak milému a posilňujícímu - cítí odpor. Jiní se modlí, ale nic nedostávají, protože jejich modlitba je špatná, modlí se bez přípravy a sami dokonce neznají způsob, jak se modlit k milosrdnému Stvořiteli. Opravdu všechna pozemská neštěstí, která na nás dopadají, pocházejí ze zanedbání modlitby nebo jejího špatného odříkání.
  • Bez modlitby nezakusíme sladkost pramenící z Boží lásky. Bez modlitby budou všechny naše kříže zbaveny jakékoliv záslužnosti. Bez modlitby nepřijímáme hodně svaté svátosti a nezjistíme, jaká je Boží vůle pro nás, jaké je naše povolání.
  • Soukromé modlitby se podobají slámě rozházené po poli. Když se zapálí, plamen je slabý, ale jestliže sesbíráte slámu do snopu, oheň je jasný a stoupá vznešeně k nebi: taková je společná modlitba.
  • Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba rozšiřuje a činí schopným milovat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám kousek ráje.

Svátosti

  • Velkým neštěstím je to, že se neutíkáme k tomuto Božskému pokrmu (svatému přijímání), abychom překonali ubohost života. Podobáme se člověku, který umírá hladem u bohatě prostřeného stolu.
  • Kněžství je láska Kristova Srdce.
  • Jen věčná příprava a věčné děkování by stačili k tomu, abychom dost ocenili jedinou mši svatou.
Osobní nástroje