Jan Maria Vianney

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Svatý Jean-Marie Baptiste Vianney (počeštěně Jan Maria Vianney; 8. květen 1786, Dardilly, Francie - 4. srpen 1859) byl francouzský kněz, vynikající kazatel a vyhledávaný zpovědník porevoluční Francie. Často je označován jako (svatý) farář arský. Je patronem kněží. Tradiční kalendáře připomínají jeho památku 8. srpna, kalendář Pavla VI. 4. srpna.

Obsah

Život

Narodil se 8. května 1786 v obci Dardilly u Lyonu. Dětství prožil v neklidném čase běsnění Francouzské revoluce. S naukou církve se mohl seznamovat pouzev rodině nebo neveřejným způsobem. Dlouh byl analfabetem (číst a psát se naučil až v 17 letech). Pod vedením faráře ve farnosti Ecully se začal připravovat na kněžství. V kněžském semináři v Grenoble byl spíše podprůměrným studentem a těžko zvládal probíranou látku. Jelikož si však biskup a představení všimli jeho nezvyklé zbožnosti, připustili jej ke kněžskému svěcení, které přijal roku 1815.

Z počátku působil jako kaplan v Ecully, ale již roku 1818 mu byla svěřena zanedbaná farnost v Arsu. Jeho upřímná zbožnost, píle a láska k duším, které bylo nutné obrátit vedle k tomu, že se Ars stal brzy ohništěm náboženského života v celé zemi. Nebyl ani teologem nebo dobrým řečníkem - většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Jeho kázání jsou i přes svou jednoduchost dodnes pramenem pro duchovní život mnoha věřících katoliků. V mnoha pramenech se tvrdí, že za ním do Arsu připutovalo ročně až sto tisíc lidí. Ač toužil po duchovním životě, zůstal poslušný biskupovi a ve farnosti působil až do své smrti 4. srpna 1859.

Roku 1925 byl prohlášen za svatého a roku 1929 patronem kněží v duchovní správě.

Dílo

Celosvětového rozšíření a překladů do mnoha jazyků se dočlaly záznamy Vianneyho kázání a promluv.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Osobní nástroje