Jan Janoušek

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

PhDr. Jan Janoušek, Ph.D ( * 7. února 1954) je klasický filolog, odborník na řecké rukopisy a patristické spisy.


Obsah

Profesní životopis

V letech 1981 - 1985 postupně vykonával studijní cesty jako aspirant a odborný pracovník Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, následně pak do roku 1989 zde vykonával funkci vědeckého tajemníka. Po roce 1990 nejprve externě a od roku 1991 již interně pracuje jako kmenový pracovník při filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1992 zde spoluobnovuje katedru klasické filologie a následně vyučuje speciální předměty ze zaměřením na klasickou řečtinou, metriku antických básní, divadlo a náboženství.


Publikace

Odborné články

 • "Dynamika antického mýtu a symbolu v křesťanství". Východokřesťanská studia 13 (2006), 1-26.

Překlady

 • Klaudios Ptolemaios, Čtyři knihy o astrologických předpovědích. In Hvězdy, hvězdáři a hvězdopravci. Čtení o antice 1984-1985. Praha: Svoboda, 1986, s. 9-34.
 • Jindřich d´Avranches, Veršovaná legenda o sv. Františkovi. In Legendy o sv. Františkovi z let 1226-1235. Františkánské prameny II. Velehrad: Ottobre 12 (2003), 175-263.
 • Tomáš Nejeschleba, Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Praha: Vyšehrad, 2008, (překlad latinských textů).
 • M.T.CICERO, O věcech veřejných, 1. vydání, Praha: OYKUMENH, 2009, 435 s., ISBN 978-80-7298-133-5
 • K. Vymětalová, O vodovodech města Říma. In Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 3 (2010), 13-24 (překlad Horatiovy básně Carm. III, 13).

Spolupráce

 • E. Kuťáková, A. Vidmanová et al., Slovník latinských spisovatelů . Praha: Odeon, 1984.
 • V. Macura et al., Slovník světových literárních děl . Praha: Odeon, 1988.


Účast na konferencích

 • Víra a poznání v díle apologetů 2.-3. stol. In Problémy křesťanství. Sborník referátů z konference Problémy křesťanství. (Liblice 4.-7. června 1985). Praha: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská, 1986.
 • Dějinná vize v pseudoapuleiovském Asklépiovi. In Apokatastasis nebo Apokalypsis. Antické představy o konci světa. Olomouc: FF UP, 2001.
 • Mithrova liturgie - liturgie nebo magie?, I. Interdisciplinární konference Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem, 15. listopadu 2011.

Externí odkazy

 • Bio na stránkách Katedry klasické filologie.
Osobní nástroje