Jan Hus - citáty

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mistr Jan Hus (asi 1371, Husinec - 6. července 1415, Kostnice) byl český kazatel, kněz, profesor na univerzitě pražské a heretický reformátor vycházející především z církví odsouzeného učení anglického reformátora Jana Viklefa.

  • Sluší vědět, že opilství má původ ve vůli a odtud se stává skutkem, což lze říci o kterémkoli hříchu. Dále je třeba si všimnout, že nezřízenost má dvě stránky: totiž nezřízené požívání jednak pokrmu, jednak nápoje (...) Někteří lidé totiž - takoví žrouti - jsou horší než šelmy: neboť šelmy žerou jen podle potřeby své přirozenosti, dokud se jim chce, ale člověk jí a pije proti své přirozenosti. (ze souboru Betlémských postil)
  • Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné milosti Božie ... (z díla Výklad viery, Desatera a Páteře)
Osobní nástroje