Jan Gerndt

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

J.M. P. Jan Gerndt (* 2. prosince 1955, Praha, ČSR) je český římskokatolický duchovní a sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze (od 2010).

Obsah

Životopis

Kněžskou formací prošel v litoměřickém semináři a kněžské svěcení přijal 27. června 1982 v Praze. V letech 1982 - 1985 působil jao farní vikář ve farnosti Příbram - Svatá hora. V letech 1985 - 1990 působil jako administrátor farnosti Mirošov a excurrendo také v Mešnu a Skořici. V letech 1986 - 1988 působil jako sekretář a správce, od roku 1989 pak jako vikář rokycanského vikariátu. Funkci vikáře složil v srpnu 1990 z důvodu změny působiště. Od září 1990 již totiž působí jako farářu sv. Tomáše v Praze na Malé straně. Vedle něj se také staral v letech 1991 - 1992 jako rektor kostel sv. Josefa tamtéž a pak také jako administrator in spiritualibus kostel sv. Mikuláše a Matky ustavičné pomoci. V letech 1993 - 1997 pak následně působí nejprve jako administrátor a od roku 1997 posléze již jako farář v Praze - Modřanech, kde působí pak až do roku 2003. V letech 1998 - 2004 působil jako sekretář III. pražského vikariátu. V letech 2004 - 2011 pak působil jako farář v Praze - Uhřiněvsi. Roku 2010 byl jmenován novým pražský arcibiskupem Dukou do postu sídelního kanovníka a zároveň se stal roku 2011 členem kněžské rady pražského arcibiskuptsví.

Celou řadu působí také na poli církevního práva. V letech 1986 - 1987 byl církevním soudcem Interdiecézního soudu v Praze. Od ledna 1988 pak jako obhájce svazku Interdiecézního církevního soudu (od r. 2009 soudu Metropolitního). 1. července 2012 byl ustanoven soudním notářem v záležitosti kněží u Metropolitního církevního soudu v Praze a dekretem řeckokatolického biskupa řeckokatolické církve v ČR Mons. Ladislava Hučka ze dne 1. září 2013 je určen jako obhájce svazku řešení manželských záležitostí českých řeckokatoliků u Svatého stolce. od roku 2014 je rektorem kostelů v Praze - Chuchli.

Od roku 1998 působí také jako promotor iustitiae v rámci diecézní fáze kanonizačního procesu kardinála Josefa Berana.

Již po zveřejnění papežského indultu formou dokumentu Quattuor abhinc annos v roce 1984 si vyžádal tehdy ještě od kardinála Františka Tomáška možnost sloužit soukromě tradiční římský ritus (tridentskou mši), kterou jinak sám znal od dob svého dětství a ke které měl velmi silný vztah. Veřejně tímto starobylým ritem začal sloužit až po roce 2010, kdy o ni projevovaly zájem širší skupiny věřících lidí.


Postoje a stanoviska

Vadí mu čím dál více, že nedošlo k revizi českého překladu pro multis v konsekračních slovech a nadále se podle Českého Misálu říká "za všechny". Osobně je pro to, aby se dodržovalo příslušné nařízení papeže Benedikta XVI. z října 2006.

V liturgii podle jeho skromného mínění se rozhodně nesmí krýt činná účast (participatio actuosa) s účastí aktivní (participatio activa). Mše sv. je v první řadě zpřítomněním kalvarské oběti Ježíše Krista a nikoli hostinou a společenstvím věřících.

Je velkým podporovatelem latiny, ale není výhradně proti tomu, aby měl v liturgii prostor také národní jazyk.

Poznámky a reference


Odkazy

Externí odkazy

Články

Rozhovory

Osobní nástroje