Jakub Bart-Ćišinski

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Jakub Bart-Ćišinski (20. srpna 1856 Pančicy-Kukow - 16. října 1909 Pančicy-Kukow) byl lužickosrbský básník, dramatik a prozaik a katolický kněz.

Od svých patnácti let studoval v Praze, nejprve na gymnáziu na Malé Straně, později teologii na Univerzitě Karlově. Pobýval na Lužickém semináři a stal se aktivním členem sdružení Serbowka a publikoval své prvotiny v jejím periodiku Kwětki.

Jeho prvním literární dílem je Moje serbske wuznaće. Kromě vlastní tvorby i překládal do hornolužické srbštiny, např. právě Vrchlického či Kolára, ale třeba i z polštiny Mickiewicze.

Nejvíce se proslavil jako básník, za svého života napsal celkem 14 sbírek, ale nevěnoval se pouze poesii či jejímu překládání. Je autorem dramatu Na hrodźišću z roku 1880, které byl první lužickosrbským dramatem, a je inspirováno rukopisem královédvorským. Kromě toho na zpracoval veselohru Stary Serb. Napsal též prozaické dílo Narodowc a wotrodźeńc.

Jako katolický farář byl v ostrém konfliktu se svými nadřízenými, farářem se stal až po 18 letech kaplanování, byl přidělován do německých oblastí mimo Lužici. Působil např. v Drážďanech, Chemnitzu či Radebergu. Na dva roky byl dokonce přeložen do severních Čech, do kláštera v Zákupech na Českolipsku. Možnost působit v Lužici mu umožnil brzký odchod do důchodu v roce 1903.

V letech 18761881 byl nakladatelem časopisu Lipa Serbska a v letech 19041909 časopisu Łužica.

Během svého života udržoval kontakty s českými spisovateli, například Jaroslavem Vrchlickým. Svá díla psal výhradně ve svém mateřském jazyce, hornolužické srbštině.

Ve svém díle bojoval proti rezignaci a byl silně národně orientován, za což sklízel kritiku i od mnohých Lužických Srbů, ale na druhé straně jej tížil rozkol způsobený mladosrbským hnutím, na což reagoval i ve své tvorbě.

Pohřben je na hřbitově ve Wotrowě.

Dílo

  • Moje serbske wuznaće
  • Narodowc a wotrodźenc
  • Na hrodźišću (1880)
  • Slubowanje ze zadźěwkami (1881)
  • Kniha sonetow (1884)
  • Formy (1888)
Osobní nástroje