Ivan Ljavinec

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Osobní znak vladyky Ivana Ljavince

Mons. Ivan Ljavinec (18. dubna 1923, Volovec, Podkarpatská Rus, Československo - 9. prosince 2012, Žernůvka, Česká republika) byl tajně vysvěcený biskup podzemní církve a pozdější řeckokatolický biskup-exarcha v Praze a titulární biskup akalissenský.

Obsah

Život

Narodil se 18. dubna 1923 ve Volovci na Zakarpatské Ukrajině. Pocházel z rodiny učitele a měl ještě dalších osm sourozenců. Teologii studoval v Prešově a ve Vídni. Na kněze byl vysvěcen vladykou Gojdičem 28. července 1946 a vzhledem k tomu, že jeho domovskou diecézi anektoval Sovětský svaz, zůstal k dispozici svému biskupovi v Prešově jako sekretář. S ním zároveň prožil začátek pronásledování řeckokatolické církve a zlověstnou Akci P. Ještě v září 1949 dočasně převzal funkci spirituála v kněžském semináři v Prešově. Po zrušení řeckokatolické církve ze strany státu jej světící biskup Vasyl Hopko jmenoval jako generálního vikáře eparchie s mimořádnými pravomocemi. Roku 1955 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na čtyři roky vězení. Po propuštění mu byl vydán zákaz pobytu na území košického a prešovského kraje. Odstěhoval se proto do Prahy, kde pracoval v dělnických profesích. Roku 1967 navázal kontakt s podzemní církví Koinótés a jejím biskupem Felixem Davídkem, který jej tajně vysvětil na biskupa. Poté, co však zjistil potentionální nelegitimnost Davídkova působení, ukončil spolu se svým spolubratrem Janem Kočíšem s ním i jeho skupinou spolupráci. Roku 1968 spolu s pražským biskupem-administrátorem Františkem Tomáškem inicioval petiční akci za obnovu řeckokatolické církve, která byla úspěšná. Podařilo se díky tomu docílit jejího obnovení a propuštění světícího biskupa Hopka z jeho internace v Oseku u Duchcova ruku v ruce s částečnou restitucí církevního majetku. V dubnu 1969 byl jmenován farním vikářem řeckokatolické farnosti u sv. Klimenta v Praze, od roku 1993 zastával funkci okrskového generálního vikáře. Z rozhodnutí dekretu papeže Jana Pavla II. byla pražká farnost povýšena na exarchát a otec Ljavinec jmenován jeho prvním biskupem. Biskupské svěcení přijal 30. června 1996 v bazilice svatého Klimenta v Římě. Ve funkci exarchy vydržel až do 24. dubna 2003, kdy byl emeritován.

Mons. Ljavinec káže při svaté liturgii o svátku sv. Mikuláše v Deblíně (2008)

Poslední léta svého života strávil v domově důchodců v Žernůvce u Tišnova, kde také 9. prosince 2012 skonal. Pohřben byl podle posledního přání ve svém rodišti na Ukrajině.[1]

Biskupové řeckokatolické církve v ČR

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/zemrel-biskup-ljavinec-pametnik-reckokatolickych-mucedniku-totality.html ; http://tisk.cirkev.cz/res/data/157/017826.pdf?seek=1
Osobní nástroje