Hormonální antikoncepce

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Hormonální antikoncepce je antikoncepce fungující na principu hormonálního ovlivnění menstruačního cyklu. Funguje dvěma základními způsoby: jednak blokuje zrání vajíček a jejich uvolňování z vejcovodů, jednak (pakliže k tomuto přesto dojde a vajíčko je oplodněno) brání zahnízdění embrya v děloze, což už ovšem není účinek antikoncepční, ale potratový.

Používání hormonální antikoncepce je těžce hříšné jednak protože jde o antikoncepci, jednak protože má potenciální potratový účinek. Je třeba ovšem odlišit používání antikoncepčních preparátů coby antikoncepce a použití těchto preparátů coby potřebného hormonálního léku, kde antikoncepční účinek není zamýšlený ani chtěný. V takovém případě je toto užití možné, žena však musí po jeho dobu zachovávat sexuální abstinenci.[1]

Kromě výše zmíněného ale existují ještě další důvody, proč je používání hormonální antikoncepce nerozumné a nežádoucí: V první řadě jde o výrazný zásah do fungování ženského organismu, který výrazně (a často negativně) ovlivňuje život ženy a nese s sebou řadu vážných zdravotních rizik. Samotné užívání pak na druhé straně silně zatěžuje a poškozuje životní prostředí, neboť hormony z hormonální antikoncepce nejčastěji prostřednictvím kanalizační vody zamořují životní prostředí, potravní řetězce a narušují pohlavní vývoj některých živočichů, zejména vodních. Některé studie dokonce ukazují, že právě kontaminace životního prostředí hormonální antikoncepcí může mít významný podíl na rostoucím výskytu rakoviny prostaty či neplodnosti u mužů[2] a že může být jednou z hlavních příčin předčasného sexuálního dozrávání dívek.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-predaju-a-vydaju-pripravkov-hormonalnej-antikoncepcie
  2. http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/zenska-antikoncepce-muze-zpusobovat-rakovinu-u-muzu_217502.html
Osobní nástroje