Homologie

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Homologie jsou formule vyznání víry. Jejich původ lze nalézt již v nejstarších textech Nového zákona. Tyto formule vyznávají Ježíše jako Krista (Mt 16,16), Pána (Řím 10,9; 1 Kor. 12,3, Flp 2,11) a Božího Syna (Mt 15,16; Jan 1,34.49; 1 Jan 4,15;5,5). Dále dokládají víru v Ježíše jako ukřižovaného a zmrtvýchvstalého (např. Řím 8,34), vydávají svědectví o jeho narození a vykupitelském poslání (Gal 4,4), oběti jeho života (Gal 2,20) a parusii.

Prostřednictvím homologií se křesťan dozvídá, že víra prvních křesťanů nebyla založena na soukromých svědectvích určitých jedinců, ale na veřejném a pro všechny závazném vyznání víry, ve které se všichni, kdo Krista přijali za svého Pána a Boha, vzájemně utvrzovali.


Literatura

  • MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE, De intepretatione dogmatum(O ointerpretaci dogmat), 15. říjen 1989, in: Enchydrion vaticanum 11, s. 1706-1709
Osobní nástroje