Hans Küng

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Hans Küng (* 19. března 1928 Sursee, Kanton Lucern - 6. dubna 2021, Tübingen, Německo) byl švýcarský katolický kněz, spisovatel a emeritní ekumenický teolog. Pro hlásání názorů neslučitelných s katolickou vírou nesměl od roku 1980 až do své smrti vyučovat katolickou teologii. Je známý především svou nekompromisní kritikou stávající církevní hierarchie a tradičního katolicismu.

Pro svá disidentská teologická stanoviska, podporu hnutí Wir sind Kirche a další disidentských skupin a akcí a opakované a nevybíravé útoky na tradiční a konzervativní katolické kruhy, na papeže a jeho úřad i na další vysoké představitele Katolické církve patří mezi nejkontroverznější představitele „liberálního pseudokatolicismu“.

Je autorem mnoha knih na o křesťanství a ekumenismu, z nichž řada vyšla i v češtině.

Obsah

Život

Působil na Eberhard Karls Universität v Tübingenu, kam přizval po skončení koncilu i mladého teologa a pozdějšího papeže Joseph Ratzingera. Roku 1960 jako profesor v Tübingen odmítnul narozdil od svého kolegy Josepha Ratzingera mínění, že západní kulturní revoluce byla anarchistickou vzpourou proti principům, které celou společnost ochraňovali. S Ratzingerem (ale i třeba s Karlem Rahnerem) se o pár let později ideově zcela rozešel a každý z nich již šel na poli teologické práci zcela vlastní cestou.[1]

Küng se s oficiálním učením Církve rozešel v celé řadě otázek, nejvýznamnější rozpory se týkají mariologických a kristologických otázek, dogmatu o papežské neomylnosti, proti němuž se veřejně postavil, a encykliky Humanae vitae.[2] Příčinou jeho teologických problémů bylo především to, že jakýkkoliv závěry, které předkládal, se snažil protlačit namísto učení církve. Za nekatolické učení mu byla v prosinci 1979 rozhodnutím Kongregace pro nauku víry odebrána kanonická mise k vyučování na katolických teologických fakultách. Od té doby působí jako ekumenický teolog a religionista.

Benediktovi XVI. z počátku vyjadřoval podporu (dokonce jím byl přijat na soukromé audienci[3]), ale po vydání Summorum pontificum v roce 2007 a zejména po zrušení exkomunikací biskupů z Bratrstva sv. Pia X. opět zahájil velkou kritiku papeže i vatikánské politiky jako celku, kdy mimo jiné uvedl, že stát Vatikán jako takový směřuje "do kytek".

Napadl také apoštolskou konstituci Anglicanorum coetibus, která otevřela cestu k návratu celých konzervativních anglikánských společenství do Katolické církve.[4][5]

Postupující ztráta zraku a pokročilé stádium Parkinsonovy choroby jej nyní vedou k tomu, že s největší pravděpodobností podstoupí eutanázii.[6]

Postoje a stanoviska

Je jedním z mála světově známých teologů, kteří otevřeně podporují eutanazii. Podle něj žádná osoba není zavázána k tomu aby trpěla, protože bolest na ní sesla Bůh. Nikdo a to ani kněží, soudci ani doktor nemají právo dotyčnému v tomto rozhodnutí ukončit život zabránit. V roce 1998 v jedné své knize jasně prohlásil, že sebevražda není vůbec v rozporu s křesťanským učením.

Snahu Církve o zákaz potratů nazval před časem za nemilosrdný extrémismus, který s křesťanstvím a jeho morálkou nemá nic společného.

Ve svých knihách pravidelně popíral dogma o papežské neomylnosti. Církev posledních desetiletí podle nějje absolutistická podobně jako římské imperium a uplatňuje princip náboženství diktatury. Někteří kritikové po přečtení jeho knihy Was ich Glaube (V co já věřím) dokonce nabyli dojmu, že Küng naprosto nevěří v Kristovo vzkříšení, aspoň soudě podle jeho častého popírání této skutečnosti na stránkách této knihy.[7]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

  1. Karl Rahner jej nejdříve hájil, později však prohlásil, že jeho názory jsou názory liberálního protestanta. Zdroj: Mezinárodní katolický report 5, č. 7 (2000), s.50
  2. http://www.postoy.sk/node/1496
  3. http://teologicketexty.cz/casopis/2005-5/Obnoveni-souladu.html?co=Wir%20sind%20Kirche
  4. http://www.svetkrestanstva.sk/2009/11/kung-benedikt-xvi-je-brzdou-ekumenizmu.html
  5. http://aktualityhvezd.wordpress.com/2009/11/02/kung-kritizuje-prijeti-anglikanu/
  6. Disidentský teológ zvažuje asistovanú samovraždu, Lifesitenews Slovakia, 3. října 2013 [cit. 28.10.13].
  7. Stanislav Přibyl: "K nekrologům Hanse Künga", RC Monitor 9/2021, s. 8.
Osobní nástroje