Generální vikář

Z Katopedia

Verze z 25. 1. 2015, 19:54; Kkfzouhar (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Generální vikář je označení pro vrcholnou duchovní funkci ve správě diecéze. Povinností každého generálního vikáře je zastupování diecézního biskupa v otázkách správy a dalších aspektech jeho výkonné moci, kromě těch, které si biskup vyhradil pro sebe, nebo které svěřil do pravomoci jinému biskupskému vikáři. Spolu s diecézním biskupem plní funkci statutárního orgánu diecéze.

Osobní nástroje