Generální vikář

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Generální vikář je označení pro vrcholnou duchovní funkci ve správě diecéze. Povinností každého generálního vikáře je zastupování diecézního biskupa v otázkách správy a dalších aspektech jeho výkonné moci, kromě těch, které si biskup vyhradil pro sebe nebo které svěřil do pravomocí jinému biskupskému vikáři. Spolu s diecézním biskupem plní funkci statutárního orgánu diecéze.

Osobní nástroje