František Maria od Kříže

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Blahoslavený František Maria od Kříže Jordan (rodným jménem Jan Křtitel Jordan; 16. června 1848 - 8. září 1918) byl německý kněz a zakladatel kongregace salvatoriánů. V roce 2011 byl Benediktem XVI. beatifikován.

Život

P. Jan Křtitel Jordan byl syn chudobných lidí, který se narodil na jihu Německa v Gurtweilu 16. června 1848. Jeho otec byl invalida po úraze. Proto celá starost o rodinu ležela na matce. Jako pradlena mohla obstarat to nejnutnější. Chudoba se stala od časného mládí přítelkyní všech dětí.

Ve Freiburgu vstoupil do kněžského semináře, v St. Petru byl vysvěcen na kněze r. 1878. Dle proticírkevních zákonů tehdy bujícího Kulturkampfu[1] nesměl ve vlasti vykonávat kněžskou službu, proto slavil svou primici v Döttingenu 6 km jižně od Koblenze, kousek od německých hranic.

Jordan měl mimořádné nadání pro cizí jazyky. Toužil po vědeckém vzdělání, proto odchází do Říma, kde dostal stipendium a věnoval se studiu arménštiny, syrštiny, koptštiny a arabštiny. Kdyby zůstal v Římě, kynula by mu vědecká kariéra, on však měl jiné plány. Roku 1880 odjel do Svaté země. Zde při pobytu v Libanonu dostal osvícení z nebe. V duši slyšel jasné slovo Páně: „To je věčný život, že poznají Tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista”.

Rysem jeho díla byla a je universalita, což znamená, že celá Společnost měla a má být ochotná převzít každou práci, jaká je právě nutná, a jednotliví členové měli rádi přebírat i zcela nenápadnou, od jiných opovrhovanou práci. A mělo by to být záležitostí i tzv. laiků, lidí, kteří ze svých postů budou na vinici Páně na tomto úkolu spolupracovat s kněžími. To byl rok 1881.

R. 1915 se z důvodu vyčerpání vzdal na kapitule možnosti být znovu zvolen. Taky už nějaký čas byl těžce nemocen. 8. září 1918, na Narození Panny Marie, se pak narodil pro nebe. Byl pohřben ve švýcarském Tafersu a věřící k němu přilnuli do té míry, že když r. 1956 měly být jeho ostatky převezeny do Říma, museli je převozníci přemluvit až díky policejním obuchům. Dobrovolně je totiž taferští vydat odmítli. Roku 2011 byl beatifikován, jeho svátek si církev připomíná 8. září.

Externí odkazy

Poznámky a reference

  1. Kulturkampf, tj. Kulturní boj, má původ v Německu, kde toto heslo „Boj proti církvi“ uvedl do života kancléř Bismarck. Církev se podle něj a řady jiných stala nepřítelkyní kultury, proto je třeba s ní bojovat. Došlo k vypovězení jezuitů, zavírání kněží, kat. škol, cenzuře kat. tisku, zákazu kat. spolků. Aktivní laici z řad katolíků nesměli zaujímat vedoucí místa ve státní správě – pozn. autora.
Osobní nástroje