František Kunetka

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Prof. František Kunetka, Th.D. (* 26. listopadu 1945 v Olomouci) je katolický teolog, římskokatolický kněz a člen společnosti Salesiánů Dona Boska (SDB).


Obsah

Profesní životopis

Maturoval roku 1963 v Olomouci-Hejčíně. V letech 1963 - 1969 vystudoval varhanní hru na konzervatoři v Brně. Po základním studiu teologie v kněžském semináří v Olomouci v letech 1969 - 1974 byl vysvěcen na kněze a jako člen Společnosti Salesiánů Dona Boska působil v duchovní správě (Zábřeh na Moravě, Branná, Ostružná, Nové Losiny, Jindřichov, Čeladná, Karlovec, Razová, Roudno, Leskovec na Moravě). Další studium vykonal v Erfurtu a Krakově. Licenciát mu byl udělen Papežskou salesiánskou univerzitou v Římě. Od roku 1990 působil nejprve jako odborný asistent a následně jako vedoucí katedry liturgiky (dnes liturgické teologie) při CMTF UP v Olomouci, kde obhájil roku 1991 doktorát svou prací Židovské kořeny křesťanské anafory. Roku 1993 se habilitoval jako docent liturgiky a nakonec roku 2008 obdržel profesuru.

V současnosti je kaplanem ve farnosti Povýšení sv. kříže v Prostějově


Je mimo jiné členem oborové rady doktorského studia Katolické teologie při KTF UK a předsedou oborové rady Systematické teologie a křesťanské filosofie při CMTF UP, zakládajícím členem Jednoty pro zvelebení církevní hudby Musia sacra se sídlem v Brně, přidruženým členem Arbeitsgemeinschaft der katholischen Liturgiedozenten im deutschen Sprachgebiet (AKL) a subkomise pro sakrální umění při Liturgické komisi arcidiecéze olomoucké.

Kromě toho všeho je členem Liturgické komise při ČBK a členem české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii.

Publikační činnost

Odborné publikace

  • Eucharistie v křesťanské antice, Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, ISBN 80-244-0920-8.
  • Slavnost našeho vykoupení : nástin liturgické teologie, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 110 s.. ISBN 80-7192-184-X.
  • Úvod do liturgie svátostí - Liturgika, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001, ISBN 80-7192-455-5.
  • Židovské kořeny křesťanské anafory, Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994.
  • Židovský rok a jeho svátky : 'Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem' (Dt 16, 11) , 4. vydání, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, 129 s., ISBN 80-244-0356-0

Populární publikace

Příspěvky ve sbornících

Příspěvky na konferencích

  • "Liturgie římského obřadu po reformě II. vatikánského koncilu", I. Interdisciplinární konference: Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem, 15. listopadu 2011.

Odborné články

  • "Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae?" Salve č. 2 (2008)

Odkazy

Literatura

  • Miloslav Pojsl,(red.), Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010. 20 let od jejího obnovení, Velehrad 2010, s. 92-93. ISBN 978-80-86157-30-6

Externí odkazy

Osobní nástroje