Fideismus

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Fideismus je bludná nauka postavená na teologicko-morálním základě, která odmítá, že by člověk mohl poznat Boha pouhým rozumem. Pokud se však člověk o to z pohledu fideisty snaží a nahlíží rozumem věroučné pravdy, tak se "rouhá". Fideisté se snažili výrazně zasáhnout do průběhu jednání prvního vatikánského koncilu především tím, že se snažili zpochybnit, že Boží zjevení je úplné. Michal Semín o fideismu výstižně řekl, že tento blud nás vede přímo k tomu, abychom Boha úplně zploštili a stali se "jeho majitelem" a že o něm může "maximálně a pouze mlčet".

Výroky fideistů jsou zcela pod úrovní zdravého teologického diskursu a svým absolutním založením na skepsi jim absolutně chybí racionální základ.[1]

Externí odkazy

  1. Příkladem takového fideismu jsou výroky Tomáše Halíka.
Osobní nástroje