Ekténie

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ekténie (řec. ekteneia starosl. jektenijon) jedná se o řadu jednotlivých krátkých proseb k bohu, které pronáší kněz nebo jáhen, ke kterým věřící připojují krátká vzývání (buď jednou nebo případně třikrát Hospodi pomiluj nebo jednou Podaj Hospodi). Během liturgie jsou kromě několika malých zpívány tři větší ektenie: velká (mirnaja - мирная), která je na samém počátku liturgie; vroucí (suhubaja - сугубая) po homilii, ke které se mohou příležitostně připojit zvláštní ektenie za katechumeny nebo za zesnulé, a prosebná mezi proměňováním a Otčenášem. Ektenie svým charakterem vytrvalých modliteb (ektenés euché) představují modlitby bez ustání.[1] V latinském ritu jsou zbytkem ektenií přímluvy na Velký pátek.

Literatura

Liturgický slovník, in. Exarchát č. 29, roč. 2010, s. 12 - odsud doslovná citace


Reference

  1. Sk 12,5
Osobní nástroje