Ekklesiarch

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Ekklesiarch (řec. ekklésiarchés, ukr. екклесіархь) je kostelník nebo sakristián, kterému jsou ostatní nižší chrámovi služebníci podřízeni. On sám se podřizuje knězi nebo rektorovi kostela. Při bohoslužbách vykonává podobné úkony jako jáhen. Veliký titul ekklesiarch (ho megas eklésiarchés) mají hodnostáři při katedrálních chrámech (soborech, latinský ritus užívá termínu kustod). Může se také jednat o sakristiána v monastýru, který má na starosti liturgická roucha a nádoby, zajišťuje pokojný chod bohoslužeb. Dále pak organizuje modlitbu časů (východokřesťanské obdoby latinského breviáře) podle Typikonu nebo vypomáhá při liturgii jako ceremonář.

Literatura

Liturgický slovník, in. Exarchát č. 29, roč. 2010, s. 12

Osobní nástroje